Řešení

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z Internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Ve skutečnosti je stále drtivá většina útoků na korporátní sítě provedena zevnitř organizace - z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat kde jsou jaké aktivní porty, přidávají se obyčejné Ethernet rozbočovače pro lokální zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních notebooků, tak soukromých a také různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat kdo se odkud připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

Chytrá bezdrátová poslední míle

O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování sportovního klání nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99% času funguje služba nezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný…

Detail řešení

WAF - Ochrana webu bez zásahu do aplikace

Ačkoli řada bezpečnostních produktů dokonale rozumí komunikaci (tj. HTTP protokolu), pouze WAF rozumí rovněž i struktuře a logice konkrétní aplikace, která je pokaždé jedinečná. Nic neochrání Váš web lépe, než Web Application Firewall. A to bez nutnosti jakkoliv zasahovat do stávající aplikace.

Detail řešení

Distribuované síťové funkce - D-NFV

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí nový přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem NFV (Network Functions Virtualization) - funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, ale musí být blíž u zákazníka. Potřebujeme u zákazníka otevřenu platformu, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

DDoS ochrana

DDoS útoky nejsou nic nového a jejich princip je jednoduchý. Útočník se snaží „zahltit“ službu (aplikaci, servery, infrastrukturu atd.). Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem), komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech a k nim připojeným zařízením. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročnou. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každé další fyzické rozhraní předání služby komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

Ethernet služby s garantovaným SLA

Připojení k Internetu je dnes samozřejmostí, ať už se jedná o domácnosti, malé firmy anebo velké korporace. Propustnost Internetu je v porovnání s jeho začátky obrovská. Z uživatelského hlediska je dosažena meta, kdy filmy ve vysoké kvalitě stahujeme rychleji, než se na ně dokážeme dívat. Vysoká propustnost sítí nám umožňuje přesunout většinu dat do datových center a různých cloudů. Stále více používáme aplikace, které nejsou na našich lokálních serverech, běží přímo z privátních, nebo veřejných cloudů. Stáváme se závislými na datovém připojení, nedokážeme bez něj pracovat.

Detail řešení

Garantované přenosy dat v datovém centru

Počet datových center a jejich velikosti roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6.000.000 uživatelů přenese více než 1TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, v příštím roce se budeme blížit jednomu GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj energie, vyřešení chlazení, zabezpečení a monitoring přístupu, dobrou síťovou infrastrukturu, protipožární opatření, SW pro zálohování a obnovu, vyřešení zálohování zdrojů napájení, metodiku řízení provozu, vhodně zvolený HW a SW. Naší specializací je síťová infrastruktura, zabezpečení a monitoring přístupu.

Detail řešení

Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

Propojení operátorů technologií Ethernet je dnes celkem běžné, Ethernet se ale v naprosté většině případů používá jen jako transport pro protokol IP mezi dvěma nejbližšími uzly sítě. Skutečné propojení operátorů, ISP a také datových center je tedy na třetí vrstvě OSI modelu, IP hraje klíčovou roli. Existuje ale řada aplikací, kde IP nevyhovuje a v konečném důsledku jednak nesplňuje technické požadavky aplikace a také řešení velmi prodražuje. To je také důvod, proč se stále používají okruhy na bázi TDM, které splňují požadavky zákazníků s vysokými nároky na SLA. Carrier Ethernet spojuje tyto dva světy, flexibilitu a propustnost IP sítí a nároky na SLA známé z TDM sítí. Carrier Ethernet umožní vytvořit datový okruh přes více operátorů s end-to-end měřením a s micro-sec. precizností. Na rozdíl od TDM sítí nabízí Carrier Ethernet větší propustnost s mnohem nižšími náklady a to i v porovnání se sítěmi na bázi IP.

Detail řešení

Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. S vývojem a komplexností síťové infrastruktury v posledních letech, je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti počítačových sítí čím dál tím náročnější. V takovém prostředí přestává tradiční SNMP monitoring potřebám administrátorů stačit. Na řadu proto přichází moderní technologie monitorování síťového provozu prostřednictvím datových toků, která poskytuje detailní přehled o dění v síti. Základem moderní správy IT prostředí by mělo být monitorování počítačových sítí na bázi datových toků. Takové řešení šetří čas, náklady a přináší řadu ostatních benefitů jak pro malé tak i velké firmy a organizace.

Detail řešení

Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Optická vlákna jsou nejpopulárnějším přenosovým médiem na všech úrovních telekomunikačních a datových sítí. Poskytují obrovskou přenosovou kapacitu při vysoké spolehlivosti proti výpadku či rušení přenosu. Položení optického kabelu je však časově i investičně náročné a ne vždy je to jednoduchá záležitost. Jsou místa, kde optiku protáhnete jen velmi těžko, nebo to není možné. Častou překážkou jsou pozemní komunikace, vodní toky či památkáři bránící rozkopání historického centra města.

Detail řešení

WDM - vícenásobné využití optických vláken

Optické kabely, přenosové médium, o jehož využití k datovým přenosům se uvažovalo již od 50. let minulého století. První kabely byly pokládány už od 70. let, nicméně k masivnímu využívání došlo až později díky dramatickému snížení útlumu vlákna spolu s rozvojem souvisejících technologií, hlavně transceiverů. Dnes jsou optické kabely i související technologie cenově běžně dostupné a pokládání optických kabelů je považováno za dobrou investici do budoucna.

Detail řešení

Blokování malware, ransomware, phishingu a posouzení zranitelností

Zabezpečení je v ICT dynamický proces, při kterém je nutné držet krok se stále se vyvíjejícím prostředím kybernetických hrozeb. Jednou z cest k úspěchu je podrobné a průběžné vyhodnocování stavu nejen na rozhraní sítě (perimetru) a v samotných koncových bodech (endpointech), ale skrz celou interní síť. Díky automatickým auditům a identifikaci známých zranitelností, získáte nástroj pro kontrolu slabých míst v síti. NetSHIELD přináší také ochranu proti šíření škodlivého malware, ransomware i phishingu. V neposlední řadě nabízí další generaci řešení pro řízení přístupu mobilních i pevných zařízení. Poskytuje tak důležité funkce do řetězce zabezpečení. Získáte přehled a kontrolu nad nedůvěryhodnými síťovými aktivitami prostřednictvím dynamického řízení všech zařízení v síti. NetSHIELD je non-inline zařízení, což zajišťuje, že může být připojen kdekoliv a odhalit a zajistit problém odkudkoliv.

Detail řešení

SCADA Security

Kritická infrastruktura (KI) a její řídící systémy/SCADA jsou páteří země. Řídící systémy se ale nacházejí i v industriální sféře. Během několika let se rozšířily útoky směřující právě na industriální systémy. Kritická infrastruktura je primárním cílem kybernetických útoků. Správné zabezpečení kritické infrastruktury je obzvláště složité. Je potřeba zabezpečit jak informační, tak provozní technologie (IT/OT) – jakákoli komunikace z/do sítě kritické infrastruktury. Důležité je pokrytí napříč generacemi zařízení, která jsou součástí sítě.

Detail řešení

Přístupové technologie pro FTTdp

Hodně vizionářů mluvilo již koncem minulého století o domácnostech připojených optikou, která je tím nejlepším médiem a hlavně doposud bez známých omezení propustnosti. Optika unese vše, je to jen otázka aktivních prvků, které ji ukončují. Je zde sen o FTTH (Fiber-to-the-home) a dokonce někteří tento sen již žijí, ale pro drtivou většinu uživatelů je to sen velmi nedostupný. Většina optických rozvodů končí v rozvaděčích, které jsou dále než 500 metrů od nás, používáme termín FTTN (Fiber-to-the-node), optika v těchto rozvaděčích končí. Těchto 500+ metrů je definujících pro přístupové technologie, které jsou omezeny dostupnými médii a těmi je převážně staré dobré metalické vedení a technologie VDSL.

Detail řešení
20
6
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.