Tento produkt spadá pod tyto typy produktů:

Zajištění stabilního provozu komunikační infrastruktury

Součástí dodávky a instalace řešení je i odpovídají technická podpora organizačně rozdělená do 3 úrovní. První úroveň podpory zajišťují naši kvalifikovaní lokální partneři, jejichž prvním krokem je upřesnění neboli lokalizace problému. V kteroukoliv dobu se mohou obrátit na certifikované odborníky společnosti VUMS, kteří poskytují druhou úroveň podpory. V závažných případech je využívána 3 úroveň podpory, kterou zajišťují výrobci daného zařízení.

Kontaktovat produktového manažera
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.