Wireless

Wireless

Bezdrátový přenos dat byl a stále zůstává neodmyslitelnou součástí každé datové sítě, i když se od dob Marconiho hodně změnil. Specifické vlastnosti nestálého přenosového prostředí dokáží moderní bezdrátové technologie eliminovat a díky tomu pomalu dosahují kapacit i kvalit pevných spojů. Tím se jejich uplatnění posouvá od koncových přístupových sítí stále hlouběji směrem k páteřním aplikacím. Současně se pomalu, ale jistě mění náhled na mikrovlnné spoje z pouhého transportního prostředku na plnohodnotný síťový prvek. Nejmodernější bezdrátové technologie už disponují vlastnostmi podporujícími koncept SDN sítí.

Velmi populární jsou produkty pro nelicencovaná pásma, tj. kmitočtová pásma, za jejichž užívání se nemusejí platit žádné poplatky. V poslední době roste zájem o technologie pro E-band (70/80 GHz) a V-band (60 GHz). V těchto pásmech je obrovský potenciál. Už dnes jsou cenově dostupné spoje point-to-point pro rychlosti do 1 Gb/s, přičemž v brzké době lze očekávat spoje s kapacitami 2,5 a 5 Gb/s. Rovněž u technologií point-to-multipoint zaznamenáváme mírný nárůst zájmu, protože i tyto technologie po dlouhé stagnaci dospěly do stavu, kdy mohou konkurovat cenou i kvalitou služby jiným přenosovým technologiím, a to nejen bezdrátovým. Zastupujeme také výrobce, který je schopen realizovat různé specializované projekty, například přenos dat do rychle jedoucích dopravních prostředků apod.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Chytrá bezdrátová poslední míle

O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování sportovního klání nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99 % času funguje služba bezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný.

Detail řešení

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročná. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každý další typ fyzického rozhraní předání služby věc komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

Ethernet služby s garantovaným SLA

Připojení k internetu je dnes samozřejmostí, ať už se jedná o domácnosti, malé firmy anebo velké korporace. Propustnost internetu je v porovnání s jeho začátky obrovská. Z uživatelského hlediska je dosažena taková úroveň, kdy filmy ve vysoké kvalitě stahujeme rychleji, než se na ně dokážeme dívat. Vysoká propustnost sítí nám umožňuje přesunout většinu dat do datových center a různých cloudů. Stále více používáme aplikace, které nejsou na našich lokálních serverech, běží přímo z privátních, nebo veřejných cloudů. Stáváme se závislými na datovém připojení, nedokážeme bez něj pracovat.

Detail řešení

Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Optická vlákna jsou nejpopulárnějším přenosovým médiem na všech úrovních telekomunikačních a datových sítí. Poskytují obrovskou přenosovou kapacitu při vysoké spolehlivosti proti výpadku či rušení přenosu. Položení optického kabelu je však časově i investičně náročné a ne vždy je to jednoduchá záležitost. Jsou místa, kde lze jen stěží položit optický kabel. Častou překážkou jsou pozemní komunikace, vodní toky či památkáři bránící rozkopání historického centra města.

Detail řešení

Přístupové technologie pro posledních 100 metrů

Nové aplikace jsou stále náročnější na šířku pásma, ve firmách i domácnostech je stále více zařízení, která umožňují sledovat video v HD rozlišení, synchronizujeme cloudy, dat je stále více, rychlosti do 100 Mbps přestávají stačit. Potřebujeme se blížit gigabitovým rychlostem, nebo aspoň násobkům 100 Mbps. Optiku pro každého účastníka není možné zajistit, je to stále moc drahé, posledních 100 metrů musíme překonat dostupnými médii.

Detail řešení

Technologie pro 5G sítě

5G je zkratka pro mobilní sítě páté generace. Toto vysvětlení je trochu zavádějící, protože 5G sítě budou poskytovat nejen mobilní, ale i pevné bezdrátové připojení. Vždyť už dnes poskytují mobilní operátoři pevné připojení prostřednictvím mobilních LTE sítí, ne zcela přesně označovaných za sítě 4. generace (4G). Takové připojení bývá realizováno LTE modemem umístěným přímo v bytě uživatele, případně na střeše domu a bývá fixováno na pevnou adresu. Mimoto nově budovaná překryvná vrstva mobilních sítí na pásmu 3,7 GHz už zcela ignoruje mobilitu a soustřeďuje se výhradně na pevné bezdrátové připojení. Sítě 5. generace už budou zcela konvergované, rozlišování na pevné a mobilní zcela ztratí smysl.

Detail řešení
10
:35:36:37:118:126:133:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.