Uživatel

Použití konkrétních technologií k zajištění vyšší spokojenosti, komfortu a bezpečnosti pro zákazníky či uživatele. To zahrnuje technologie umožňující například v domácnosti bezpečné používání internetu, jako jsou rodičovské zámky, filtrace webových stránek, časové zámky, řízení přístupu k aplikacím, blokace reklam a další. Na úrovni firemních zákazníků je to pak možnost zajištění integrity a zabezpečení sítě proti takovým hrozbám jako například DDoS útoky, viry, malware či spam. Dále pak zajištění zabezpečené komunikace, zvýšení efektivity zaměstnanců, kvalitní reporting a další.

Subscriber management nebo session management jsou příklady nástrojů umožňujících zvýšení spokojenosti uživatelů či zákazníků. Umožňují řídit provoz každého uživatele samo-statně bez ohledu na místo a síť, kterou ke komunikaci používá. Poskytovatelé služeb tímto způsobem měří přenesená data a mění službu zákazníkovi, který překročil sjednané limity. Tyto informace můžeme, mimo klasického reportingu, použít pro nastavování pravidel přes uživatele nebo aplikace. Tento management může například přesměrovat uživatele, který překročí limity, na portál, kde si může zvolit jiné parametry služby. Nebo je možné selektivně přesměrovat provoz a změnit tím konfiguraci sítě tak, aby odpovídala aktuální situaci a nedošlo k jejímu zahlcení či nedostupnosti.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Právě proto je drtivá většina útoků na firemní sítě provedena zevnitř organizace – z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat, kde jsou jaké aktivní porty, zaměstnanci si přidávají obyčejné rozbočovače pro zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních tak soukromých notebooků a také z různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat, kdo a odkud se připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

WAF - Ochrana webu bez zásahu do aplikace

Ačkoli řada bezpečnostních produktů dokonale rozumí komunikaci na síťové a transparentní vrstvě (tj. HTTP protokolu), pouze WAF rozumí rovněž i struktuře a logice konkrétní aplikace, která je pokaždé jedinečná. Nic neochrání Váš web lépe, než Web Application Firewall. A to bez nutnosti jakkoliv zasahovat do stávající aplikace.

Detail řešení

Blokování malware, ransomware, phishingu a posouzení zranitelností

Zabezpečení je v ICT dynamický proces, při kterém je nutné držet krok se stále se vyvíjejícím prostředím kybernetických hrozeb. Jednou z cest k úspěchu je podrobné a průběžné vyhodnocování stavu zranitelnosti nejen na rozhraní sítě (perimetru) a v samotných koncových bodech (endpointech), ale v celé interní síti. NetSHIELD přináší ochranu proti šíření škodlivého malware, ransomware i phishingu. Díky automatickým auditům a identifikaci známých zranitelností získáte nástroj pro kontrolu slabých míst v síti. V neposlední řadě nabízí další generaci řešení pro řízení přístupu mobilních i pevných zařízení do LAN. Poskytuje tak důležité funkce do řetězce zabezpečení. Získáte přehled a kontrolu nad nedůvěryhodnými síťovými aktivitami prostřednictvím dynamického řízení všech zařízení v síti. NetSHIELD je non-inline zařízení, což zajišťuje, že může být připojen kdekoliv a odhalit a zajistit problém odkudkoliv.

Detail řešení

Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Počet datových center a jejich velikost roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6 000 000 uživatelů přenese více než 1 TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, a dnes se už dostáváme na desítky GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj zálohované energie, chlazení, zabezpečení, protipožární opatření, vhodně zvolený HW a SW a jeho redundaci, vysokokapacitní a vícenásobnou síťovou infrastrukturu včetně bezpečnosti a řízení datového provozu. Právě posledně jmenovaná bezpečnost a řízení datového provozu je naší specializací.

Detail řešení
10
:72:70:119:123:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.