Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) sítí i jednotlivých zařízení v nich je neustále se rozvíjejícím odvětvím výpočetní techniky. Jde o "Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru." (Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti)

Cílem kybernetické (jinak také informační) bezpečnosti je ochrana informací a majetku před krádeží, korupcí či přírodní katastrofou, a přitom tyto informace a majetek musí zůstat přístupné uživatelům. Kybernetická bezpečnost se dotýká všech uživatelů bez rozdílu, ať už jakákoliv zařízení či technologie využívají doma nebo v práci.

Společnost VUMS DataCom nabízí v této oblasti specializované služby pro stávající i nové partnery, jejichž přehled je možné vidět níže.

Analýza síťového provozu společnosti

Předmětem nabízené služby je analýza provozu datové sítě společnosti. Spočívá v monitorování datových toků a v následném zpracování získaných dat s cílem poskytnout maximum informací o stavu sítě po stránce provozní a bezpečnostní, a dále s cílem odhalit případné anomálie a bezpečnostní rizika. Součástí analýzy je navržení optimálního rozložení síťových kapacit, určení kritických míst v síti, detekce vnitřních a vnějších útoků a identifikace služeb a uživatelů nejvíce přispívajícím k vytížení datové sítě.

dc family

 

Pro analýzu sítě je využito primárně zařízení pro monitoring datových toků, konkrétně sonda s adekvátním výkonem a počtem monitorovacích portů. Sonda je zapojena off-line a je čistě pasivní. Do sítě se umístí na dobu minimálně 14 dnů. První týden je věnován sbírání provozních dat a odladění nastavení. Druhý týden se sbíraná data porovnávají s baseline. Na konci monitorovacího období jsou veškerá data vyhodnocena specializovaným software metodou behaviorální analýzy a výsledek zpracován do přehledného PDF reportu. Sonda neukládá žádná uživatelská data, pouze provozní a lokalizační údaje.

Inventarizace a audit nalezených zařízeních jsou prováděny pomocí skeneru. Dochází ke skenování sítě v námi zvolených segmentech, díky kterému máme přehled o zařízeních v síti. Na nalezená zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti. Ideální délka nasazení zařízení provádějící skenování a testování je minimálně 7 dní pro pokrytí běžného pracovního provozu. Podmínkou pro provedení analýzy je poskytnutí nezávislého vzdáleného přístupu na zařízení provádějících analýzu, inventarizaci a testy na zranitelnosti.

 

 

Více informací
Pokročilý vulnerability management jako služba

Tato služba se zakládá na HW platformě, která se umístí do centrální části sítě zákazníka. Bude provádět vlastní testy zranitelností a také zde budou uloženy všechny výsledky (informace neopustí prostory zákazníka).

dc family

 

Skener provádí plánované skenování sítě v námi zvolených segmentech. Přidanou hodnotou je přehled o zařízeních v síti. Na zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti. Zařízení je dimenzováno na testování 5080 000 IP adres během 24 hodin, a to v závislosti na složitosti vybraných testů a zvoleného skeneru. 

 

Více informací
Děkujeme za Váš dotaz / názor, bude odeslán odpovídající osobě...

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.