Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) sítí i jednotlivých zařízení v nich je neustále se rozvíjejícím odvětvím výpočetní techniky. Jde o "Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru." (Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti)

Cílem kybernetické (jinak také informační) bezpečnosti je ochrana informací a majetku před krádeží, korupcí či přírodní katastrofou, a přitom tyto informace a majetek musí zůstat přístupné uživatelům. Kybernetická bezpečnost se dotýká všech uživatelů bez rozdílu, ať už jakákoliv zařízení či technologie využívají doma nebo v práci.

Společnost VUMS DataCom nabízí v této oblasti specializované služby pro stávající i nové partnery, jejichž přehled je možné vidět níže.

Analýza síťového provozu společnosti

Předmětem nabízené služby je analýza provozu datové sítě společnosti. Spočívá v monitorování datových toků a v následném zpracování získaných dat s cílem poskytnout maximum informací o stavu sítě po stránce provozní a bezpečnostní, a dále s cílem odhalit případné anomálie a bezpečnostní rizika. Součástí analýzy je navržení optimálního rozložení síťových kapacit, určení kritických míst v síti, detekce vnitřních a vnějších útoků a identifikace služeb a uživatelů nejvíce přispívajícím k vytížení datové sítě.

dc family

 

Pro analýzu sítě je využito primárně zařízení společnosti Flowmon, konkrétně sonda s adekvátním výkonem a počtem monitorovacích portů. Sonda je zapojena off-line a je čistě pasivní, zapojena do sítě na dobu minimálně 14 dnů. První týden je věnován sbírání provozních dat a odladění nastavení. Druhý týden se sbíraná data porovnávají s baseline. Na konci monitorovacího období jsou veškerá data vyhodnocena specializovaným software metodou behaviorální analýzy a výsledek zpracován do přehledného PDF reportu. Sonda neukládá žádná uživatelská data, pouze provozní a lokalizační údaje.

Inventarizace a audit nalezených zařízeních jsou prováděny zařízením Greenbone. Dochází ke skenování sítě v námi zvolených segmentech, díky kterému máme přehled o zařízeních v síti. Na nalezená zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti. Ideální délka nasazení zařízení Greenbone provádějící skenování a testování je minimálně 7 dní pro pokrytí běžného pracovního provozu. Podmínkou pro provedení analýzy je poskytnutí nezávislého vzdáleného přístupu na zařízení provádějících analýzu, inventarizaci a testy na zranitelnosti.

Datasheet služby ke staženídownload

Datasheet služby ke staženídownload

Datasheet služby ke staženídownload

Datasheet služby ke staženídownload

Více informací
Pokročilý vulnerability management jako služba

Tato služba se zakládá na HW platformě GSM 400 firmy Greenbone, která se umístí do centrální části sítě zákazníka. Bude provádět vlastní testy zranitelností a také zde budou uloženy všechny výsledky (informace neopustí prostory zákazníka).

dc family

 

GSM provádí plánované skenování sítě v námi zvolených segmentech, přidanou hodnotou je přehled o zařízeních v síti. Na zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti.Zařízení GSM 400 je dimenzováno na testování 300-2000 IP adres během 24 hodin, a to v závislosti na složitosti vybraných testů. Pokud požadavek překračuje zmíněný počet IP adres, je nutné požádat o individuální nabídku.

 

Více informací
Děkujeme za Váš dotaz / názor, bude odeslán odpovídající osobě...

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.