Služby

Společnost VUMS DataCom nabízí svým partnerům širokou škálu služeb od předprodejní podpory až po dohledové středisko. Technické konzultace, analýzy provozu, testování sítí, návrhy a implementace zákaznických řešení jsou prováděny našimi specialisty s bohatými zkušenostmi. Naše společnost se zaměřuje také na odborné vzdělávání, kde nabízíme celé spektrum technologických školení a produktových certifikačních školení.

Poskytované služby

 • Záruční a pozáruční servis zařízení včetně dodání náhradních dílů po celé ČR
 • Zajištění stabilního provozu komunikační infrastruktury
 • Monitorování a analýza komunikační infrastruktury, aplikací a síťové konektivity
 • VUMS MSS - řízená bezpečnost ICT služeb
 • Služby pro technologické partnery
 • Vzdělávání
 • RMA formulář

Vzdělávání

VUMS Datacom poskytuje odborná školení na všechny produkty, které nabízí. Od společností RAD Datacommunications, Allot a ECI máme autorizaci jako školicí středisko. 

Typy poskytovaných školení:

 • produktová s certifikátem od výrobce
 • technologická s “VUMS Master” certifikátem

Každé naše technologické školení je zakončeno certifikátem “VUMS Master”. Velmi si vážíme dovedností našich zákazníků a jejich vzdělávací aktivity pečlivě sledujeme. Každý účastník našich školení se může zúčastnit programu “VUMS Master”, kde po obdržení nejvyšší certifikace získá přístup i interním technologickým informacím a bude zván na pravidelná technologická jednání, kde se bude mít možnost seznámit s nejnovějšími trendy v datových komunikacích a aktivně přispět ke směrování společnosti VUMS Datacom.

školení Ceragonškolení NetSHIELDškolení Siklu

Záruční a pozáruční servis zařízení včetně dodání náhradních dílů po celé ČR

Velmi oblíbenou součástí této služby je výměna zařízení s garantovanou dobou dodání na jakékoliv místo v České republice. V celé řadě případů poskytujeme pomoc našim zákazníkům při začleňování zařízení do sítě. Další z velmi praktických a zákazníky dlouhodobě oceňovaných informací se týká stáří zařízení. Zákazníky upozorňujeme na zvýšenou pravděpodobnost poruchovosti zařízení dané dlouhodobým používáním.

Zajištění stabilního provozu komunikační infrastruktury

Součástí dodávky a instalace řešení je i odpovídají technická podpora organizačně rozdělená do 3 úrovní. První úroveň podpory zajišťují naši kvalifikovaní lokální partneři, jejichž prvním krokem je upřesnění neboli  lokalizace problému. V kteroukoliv dobu se mohou obrátit na certifikované odborníky společnosti VUMS, kteří poskytují druhou úroveň podpory. V závažných případech je využívána 3 úroveň podpory, kterou zajišťují výrobci daného zařízení.

Pro případ  kdy se nedaří určitý problém vyřešit v dojednaných časech, jsou problémy okamžitě eskalovány až do nejvyššího managementu společností, jak lokálních partnerů společnosti VUMS, tak managementu výrobců.

Monitorování a analýza komunikační infrastruktury, aplikací a síťové konektivity

Cílem této služby je předcházet omezením služeb způsobeným výpadky informačních a komunikačních systémů, jejichž důležitost ale i komplexnost, rok od roku vzrůstá. Spokojenost uživatelů mohou ovlivnit aplikační, nebo hardwarové chyby, nedostupnost, nebo přetížení i jediného prvku celého systému. Uživatelé subjektivně hodnotí komunikační infrastrukturu podle odezvy byť i jediné aplikace. Toto hodnocení se promítne do vnímání systému jako celku a tedy do QoE.

Zákazníci mohou sledovat klíčové ukazatele pro  jednotlivé prvky, konektivitu  ale i SLA celého systému on-line na webových stránkách společnosti VUMS Datacom.

VUMS MSS - řízená bezpečnost ICT služeb

Důležitost informačních a komunikačních systémů si uvědomují všichni uživatelé, společnosti ze všech oblastí, ale i ti co chtějí nějakým způsobem data zneužít. My jsme pro vás připravili a neustále zdokonalujeme celou řadu způsobů zabezpečení vašich ICT, tak i řešení napomáhající odhalení jejich zranitelných míst. Pro ty z vás, kteří si nechtějí i přes různá varování nebezpečí připustit, jsme připravili řešení nevyžadující prakticky žádné investiční náklady.

V současnosti nabízíme pět MSS služeb, které jsou dále škálovatelné, nebo je možné je kombinovat pro vytvoření různé úrovně zabezpečení (bronze, silver, gold) nabízených MSSP.

 • Detekce DDoS útoků
 • Detekce anomálií v podnikových sítích
 • Zabezpečení webových aplikací
 • Antispamová a antivirová ochrana elektronické pošty
 • Kontrolovaný přístup k Wifi ve veřejných prostorech

Služby pro technologické partnery

VUMS Datacom zastupuje významné světové technologické společnosti pro které vykonává:

 • Outsourcing obchodní organizace
 • Representace technologických společností v Čechách, na Slovensku a mezinárodním trhu
 • Vytváření obchodních vertikál podle potřeb technologického partnera
 • Design řešení a obchodních případů pro potřeby trhu
 • Konzultace spojené s přechodem od klasických komunikací ke službám s vysokou QoE

 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.