Služby

Společnost VUMS DataCom nabízí svým partnerům širokou škálu služeb od předprodejní podpory až po dohledové středisko. Technické konzultace, analýzy provozu, testování sítí, návrhy a implementace zákaznických řešení jsou prováděny našimi specialisty s bohatými zkušenostmi. Naše společnost se zaměřuje také na odborné vzdělávání, kde nabízíme celé spektrum technologických školení a produktových certifikačních školení.

Poskytované služby

 • Záruční a pozáruční servis zařízení včetně dodání náhradních dílů po celé ČR
 • Zajištění stabilního provozu komunikační infrastruktury
 • Monitorování a analýza komunikační infrastruktury, aplikací a síťové konektivity
 • VUMS MSS - řízená bezpečnost ICT služeb
 • Služby pro technologické partnery
 • Vzdělávání
 • RMA formulář

Vzdělávání

VUMS Datacom poskytuje odborná školení na všechny produkty, které nabízí. Od společností RAD Datacommunications, Allot a ECI máme autorizaci jako školicí středisko. 

Typy poskytovaných školení:

 • produktová s certifikátem od výrobce
 • technologická s “VUMS Master” certifikátem

Každé naše technologické školení je zakončeno certifikátem “VUMS Master”. Velmi si vážíme dovedností našich zákazníků a jejich vzdělávací aktivity pečlivě sledujeme. Každý účastník našich školení se může zúčastnit programu “VUMS Master”, kde po obdržení nejvyšší certifikace získá přístup i interním technologickým informacím a bude zván na pravidelná technologická jednání, kde se bude mít možnost seznámit s nejnovějšími trendy v datových komunikacích a aktivně přispět ke směrování společnosti VUMS Datacom.

školení Ceragonškolení NetSHIELDškolení Siklu

Záruční a pozáruční servis zařízení včetně dodání náhradních dílů po celé ČR

Velmi oblíbenou součástí této služby je výměna zařízení s garantovanou dobou dodání na jakékoliv místo v České republice. V celé řadě případů poskytujeme pomoc našim zákazníkům při začleňování zařízení do sítě. Další z velmi praktických a zákazníky dlouhodobě oceňovaných informací se týká stáří zařízení. Zákazníky upozorňujeme na zvýšenou pravděpodobnost poruchovosti zařízení dané dlouhodobým používáním.

Zajištění stabilního provozu komunikační infrastruktury

Součástí dodávky a instalace řešení je i odpovídají technická podpora organizačně rozdělená do 3 úrovní. První úroveň podpory zajišťují naši kvalifikovaní lokální partneři, jejichž prvním krokem je upřesnění neboli  lokalizace problému. V kteroukoliv dobu se mohou obrátit na certifikované odborníky společnosti VUMS, kteří poskytují druhou úroveň podpory. V závažných případech je využívána 3 úroveň podpory, kterou zajišťují výrobci daného zařízení.

Pro případ  kdy se nedaří určitý problém vyřešit v dojednaných časech, jsou problémy okamžitě eskalovány až do nejvyššího managementu společností, jak lokálních partnerů společnosti VUMS, tak managementu výrobců.

Monitorování a analýza komunikační infrastruktury, aplikací a síťové konektivity

Cílem této služby je předcházet omezením služeb způsobeným výpadky informačních a komunikačních systémů, jejichž důležitost ale i komplexnost, rok od roku vzrůstá. Spokojenost uživatelů mohou ovlivnit aplikační, nebo hardwarové chyby, nedostupnost, nebo přetížení i jediného prvku celého systému. Uživatelé subjektivně hodnotí komunikační infrastrukturu podle odezvy byť i jediné aplikace. Toto hodnocení se promítne do vnímání systému jako celku a tedy do QoE.

Zákazníci mohou sledovat klíčové ukazatele pro  jednotlivé prvky, konektivitu  ale i SLA celého systému on-line na webových stránkách společnosti VUMS Datacom.

VUMS MSS - řízená bezpečnost ICT služeb

Důležitost informačních a komunikačních systémů si uvědomují všichni uživatelé, společnosti ze všech oblastí, ale i ti co chtějí nějakým způsobem data zneužít. My jsme pro vás připravili a neustále zdokonalujeme celou řadu způsobů zabezpečení vašich ICT, tak i řešení napomáhající odhalení jejich zranitelných míst. Pro ty z vás, kteří si nechtějí i přes různá varování nebezpečí připustit, jsme připravili řešení nevyžadující prakticky žádné investiční náklady.

V současnosti nabízíme pět MSS služeb, které jsou dále škálovatelné, nebo je možné je kombinovat pro vytvoření různé úrovně zabezpečení (bronze, silver, gold) nabízených MSSP.

Služby pro technologické partnery

VUMS Datacom zastupuje významné světové technologické společnosti pro které vykonává:

 • Outsourcing obchodní organizace
 • Representace technologických společností v Čechách, na Slovensku a mezinárodním trhu
 • Vytváření obchodních vertikál podle potřeb technologického partnera
 • Design řešení a obchodních případů pro potřeby trhu
 • Konzultace spojené s přechodem od klasických komunikací ke službám s vysokou QoE

 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.