Řešení

Chytrá bezdrátová poslední míle

O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování sportovního klání nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99 % času funguje služba bezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný.

Detail řešení

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Právě proto je drtivá většina útoků na firemní sítě provedena zevnitř organizace – z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat, kde jsou jaké aktivní porty, zaměstnanci si přidávají obyčejné rozbočovače pro zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních tak soukromých notebooků a také z různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat, kdo a odkud se připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

WAF - Ochrana webu bez zásahu do aplikace

Ačkoli řada bezpečnostních produktů dokonale rozumí komunikaci na síťové a transparentní vrstvě (tj. HTTP protokolu), pouze WAF rozumí rovněž i struktuře a logice konkrétní aplikace, která je pokaždé jedinečná. Nic neochrání Váš web lépe, než Web Application Firewall. A to bez nutnosti jakkoliv zasahovat do stávající aplikace.

Detail řešení

DDoS ochrana

DDoS útoky jsou principiálně jednoduché útoky za účelem zahlcení aplikací, serverů, infrastruktury. Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem) a komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení

Distribuované síťové funkce uCPE

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem Network Functions Virtualization (NFV) – funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, které musí být realizovány u zákazníka. Potřebujeme otevřenou platformu pro koncové zařízení, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročná. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každý další typ fyzického rozhraní předání služby věc komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

Ethernet služby s garantovaným SLA

Připojení k internetu je dnes samozřejmostí, ať už se jedná o domácnosti, malé firmy anebo velké korporace. Propustnost internetu je v porovnání s jeho začátky obrovská. Z uživatelského hlediska je dosažena taková úroveň, kdy filmy ve vysoké kvalitě stahujeme rychleji, než se na ně dokážeme dívat. Vysoká propustnost sítí nám umožňuje přesunout většinu dat do datových center a různých cloudů. Stále více používáme aplikace, které nejsou na našich lokálních serverech, běží přímo z privátních, nebo veřejných cloudů. Stáváme se závislými na datovém připojení, nedokážeme bez něj pracovat.

Detail řešení

Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo, s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. S vývojem a komplexností síťové infrastruktury v posledních letech je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti počítačových sítí čím dál tím náročnější. V takovém prostředí přestává tradiční SNMP monitoring potřebám administrátorů vyhovovat. Na řadu proto přichází moderní technologie monitorování síťového provozu prostřednictvím analýzy datových toků, která poskytuje detailní přehled o provozu v síti. Základem moderní správy IT prostředí by mělo být monitorování počítačových sítí na bázi datových toků. Takové řešení šetří čas, náklady a přináší řadu výhod jak pro malé, tak i velké firmy a organizace.

Detail řešení

Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

Propojení operátorů technologií ethernet je dnes celkem běžné. Ethernet se ale v naprosté většině případů používá jen jako transport pro protokol IP mezi dvěma nejbližšími uzly sítě. Skutečné propojení operátorů, ISP a také datových center je tedy na třetí vrstvě OSI modelu, IP hraje klíčovou roli. Existuje ale řada aplikací, kde IP nevyhovuje a v konečném důsledku jednak nesplňuje technické požadavky aplikace a také řešení velmi prodražuje. To je také důvod, proč se stále používají okruhy na bázi TDM, které splňují požadavky zákazníků s vysokými nároky na SLA. Carrier Ethernet spojuje tyto dva světy, flexibilitu a propustnost IP sítí a nároky na SLA známé z TDM sítí. Carrier Ethernet umožní vytvořit datový okruh přes více operátorů s end-to-end měřením. Na rozdíl od TDM sítí nabízí Carrier Ethernet větší propustnost s mnohem nižšími náklady a to i v porovnání se sítěmi na bázi IP.

Detail řešení

Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Optická vlákna jsou nejpopulárnějším přenosovým médiem na všech úrovních telekomunikačních a datových sítí. Poskytují obrovskou přenosovou kapacitu při vysoké spolehlivosti proti výpadku či rušení přenosu. Položení optického kabelu je však časově i investičně náročné a ne vždy je to jednoduchá záležitost. Jsou místa, kde lze jen stěží položit optický kabel. Častou překážkou jsou pozemní komunikace, vodní toky či památkáři bránící rozkopání historického centra města.

Detail řešení

WDM - vícenásobné využití optických vláken

Optické kabely, přenosové médium, o jehož využití k datovým přenosům se uvažovalo již od 50. let minulého století. První kabely byly pokládány už od 70. let, nicméně k masivnímu využívání došlo až později díky dramatickému snížení útlumu vlákna spolu s rozvojem souvisejících technologií, hlavně transceiverů. Dnes jsou optické kabely i související technologie cenově běžně dostupné a pokládání optických kabelů je považováno za dobrou investici do budoucna.

Detail řešení

Blokování malware, ransomware, phishingu a posouzení zranitelností

Zabezpečení je v ICT dynamický proces, při kterém je nutné držet krok se stále se vyvíjejícím prostředím kybernetických hrozeb. Jednou z cest k úspěchu je podrobné a průběžné vyhodnocování stavu zranitelnosti nejen na rozhraní sítě (perimetru) a v samotných koncových bodech (endpointech), ale v celé interní síti. NetSHIELD přináší ochranu proti šíření škodlivého malware, ransomware i phishingu. Díky automatickým auditům a identifikaci známých zranitelností získáte nástroj pro kontrolu slabých míst v síti. V neposlední řadě nabízí další generaci řešení pro řízení přístupu mobilních i pevných zařízení do LAN. Poskytuje tak důležité funkce do řetězce zabezpečení. Získáte přehled a kontrolu nad nedůvěryhodnými síťovými aktivitami prostřednictvím dynamického řízení všech zařízení v síti. NetSHIELD je non-inline zařízení, což zajišťuje, že může být připojen kdekoliv a odhalit a zajistit problém odkudkoliv.

Detail řešení

Přístupové technologie pro posledních 100 metrů

Nové aplikace jsou stále náročnější na šířku pásma, ve firmách i domácnostech je stále více zařízení, která umožňují sledovat video v HD rozlišení, synchronizujeme cloudy, dat je stále více, rychlosti do 100 Mbps přestávají stačit. Potřebujeme se blížit gigabitovým rychlostem, nebo aspoň násobkům 100 Mbps. Optiku pro každého účastníka není možné zajistit, je to stále moc drahé, posledních 100 metrů musíme překonat dostupnými médii.

Detail řešení

SCADA Security

Tradičně byly kontrolní systémy oddělené od bezpečných sítí, jako je korporátní IT síť a internet. V důsledku toho se jejich odstup v kombinaci spolu s fyzickými bezpečnostními opatřeními dal považovat za dostatečný pro zajištění bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Více společností provozující průmyslové kontrolní systémy propojuje OT sítě s IT sítěmi, tím se OT síť stává snáze dostupnou pro potenciální útočníky.

Detail řešení

Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Počet datových center a jejich velikost roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6 000 000 uživatelů přenese více než 1 TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, a dnes se už dostáváme na desítky GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj zálohované energie, chlazení, zabezpečení, protipožární opatření, vhodně zvolený HW a SW a jeho redundaci, vysokokapacitní a vícenásobnou síťovou infrastrukturu včetně bezpečnosti a řízení datového provozu. Právě posledně jmenovaná bezpečnost a řízení datového provozu je naší specializací.

Detail řešení

SD-WAN

Softwarově-definované WAN (SD-WAN) je specifická podčást Software-defined networking (SDN) technologie aplikovaná na sítě WAN. Ty jsou nejčastěji využívány na propojení podnikových sítí, regionálních i globálních poboček a datových center včetně privátních a veřejných cloudů.

Detail řešení

Řízení datového provozu – řešení pro ISP

Kvalita, objem a dostupnost síťové infrastruktury dosáhly v posledních letech obrovského rozmachu. Internet je dnes dostupný již téměř kdekoli a často je vysokorychlostní. To však přináší řadu potíží pro poskytovatele (ISP), kteří nesou hlavní zátěž investic, aniž by vždy měli přehled o efektivitě a možnost aktivního řízení využití přenosového pásma. Stahování souborů, maily, on-line hry, streamované video, chat, P2P sítě, všechna tato data tečou nekontrolovaně a mohou zahlcovat, zpomalovat a prodražovat konektivitu.

Detail řešení

Technologie pro 5G sítě

5G je zkratka pro mobilní sítě páté generace. Toto vysvětlení je trochu zavádějící, protože 5G sítě budou poskytovat nejen mobilní, ale i pevné bezdrátové připojení. Vždyť už dnes poskytují mobilní operátoři pevné připojení prostřednictvím mobilních LTE sítí, ne zcela přesně označovaných za sítě 4. generace (4G). Takové připojení bývá realizováno LTE modemem umístěným přímo v bytě uživatele, případně na střeše domu a bývá fixováno na pevnou adresu. Mimoto nově budovaná překryvná vrstva mobilních sítí na pásmu 3,7 GHz už zcela ignoruje mobilitu a soustřeďuje se výhradně na pevné bezdrátové připojení. Sítě 5. generace už budou zcela konvergované, rozlišování na pevné a mobilní zcela ztratí smysl.

Detail řešení
20
6
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.