Toto řešení spadá pod oblasti:

Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Počet datových center a jejich velikost roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6 000 000 uživatelů přenese více než 1 TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, a dnes se už dostáváme na desítky GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj zálohované energie, chlazení, zabezpečení, protipožární opatření, vhodně zvolený HW a SW a jeho redundaci, vysokokapacitní a vícenásobnou síťovou infrastrukturu včetně bezpečnosti a řízení datového provozu. Právě posledně jmenovaná bezpečnost a řízení datového provozu je naší specializací.

S přesunem dat do datových center jsou kladeny vysoké nároky na jejich bezpečnost a dostupnost. Řízení přístupu k datům je nezbytností, stejně tak jejich zabez-pečení. Clustery serverů hostují zákaznické aplikace, databáze a webové servery. Ke všem aplikacím musí být zajištěn odpovídající přístup podle domluveného SLA. Výkonné Appliaction Delivery Controler (ADC) zajišťují rovnoměrné rozložení provozu mezi více serverů podle okamžité potřeby zákazníka. Web Application Firewall (WAF) zajišťuje bezpečný přístup k webovým aplikacím. 

 Nároky na datové spoje jsou obrovské, kvalita spojení a garance požadovaných parametrů je klíčová. Aplikace vyžadují minimální zpoždění při komunikaci s databázemi a úložnými prostory a současně vysokou dostupnost. Zálohování datového centra do jiné lokality vyžaduje technologie s ultra nízkým zpožděním na bázi technologie xWDM a zabezpečení šifrováním v reálném čase. 

Výhody řešení:

  • Kompletní řešení komunikací datového centra
  • Propustnost 100G
  • SLA pro přístup k aplikacím a datovým službám
  • Šifrované propojení datových center na první vrstvě OSI modelu
  • Ultra nízké zpoždění
  • Moderní technologie s nízkou spotřebou energie
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Technologie použité v řešení jsou znázorněny na diagramu datového centra rozděleného do tří vrstev – přístupové, aplikační a úložných prostor. Přístupová vrstva zajišťuje bezpečný a vyvážený přístup k vrstvě aplikační.

Na přístupu je veškerá komunikace ošetřena IDS/IPS systémem kombinovaným s detekcí anomálií metodou behaviorální analýzy (NBA). Vyčištěné datové toky jsou vyvažovány podle potřeb jednotlivých aplikací (ADC) a webové aplikace náchylné ke zneužití jsou dále zabezpečeny specializovaným firewallem (WAF)

Předávané datové služby mezi jednotlivými vrstvami jsou vyhodnocovány z hlediska výkonnostních parametrů a požadovaných SLA. Záloha dat ve vzdálené lokalitě používá vysoce propustnou technologii DWDM s transparentním rozhraním pro připojení úložných systémů (FC) a vysokorychlostních datových spojů pro připojení NAS. Spojení DWDM mezi datovými centry je pro zvýšení ochrany dat šifrováno na linkové vrstvě. 

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.