Toto řešení spadá pod oblasti:

WDM - vícenásobné využití optických vláken

Optické kabely, přenosové médium, o jehož využití k datovým přenosům se uvažovalo již od 50. let minulého století. První kabely byly pokládány už od 70. let, nicméně k masivnímu využívání došlo až později díky dramatickému snížení útlumu vlákna spolu s rozvojem souvisejících technologií, hlavně transceiverů. Dnes jsou optické kabely i související technologie cenově běžně dostupné a pokládání optických kabelů je považováno za dobrou investici do budoucna.

Přestože pokládání nových kabelů je považováno za výhodné, v zemi jsou již položeny tisíce kilometrů kabelů, z nichž většina je už dnes plně nebo z velké části využita. Variantou k pokládce nových souběžných kabelů je optický vlnový multiplex – WDM. Technologie CWDM/DWDM byly donedávna doménou dlouhých páteřních přenosových tras a ceny se pohybovaly v řádech jednotek až desítek milionů korun. Dnes jsou tyto technologie nasaditelné i v přístupových sítích, a to za ceny, které dokáží více než konkurovat pokládce nových kabelů. Navíc WDM systémy lze stavět a doplňovat postupně podle toho, jak budou narůstat požadavky na další a rychlejší přenosy. Příkladem je postupný přechod od 1G na 10G rychlosti, přičemž realitou jsou už dnes 40G a 100G spoje. Nově jsou k dispozici technologie pro 200G kanály a další navyšování rychlostí bude následovat.

Nejjednodušším příkladem tzv. pasivního vlnového multiplexu je prosté využití více „barevných“ transceiverů v koncových přístrojích a jejich sloučení do jednoho vlákna multiplexorem. Toto řešení má však řadu nedokonalostí, například rozdílné výkonové úrovně jednotlivých kanálů znemožňující jakékoli zesilování, problema-tický dohled nad optickou vrstvou, omezené možnosti rozšiřování apod. My proto nabízíme aktivní řešení, kdy každý jednotlivý příspěvkový signál je samostatně aktivně zpracováván a následně může být libovolně sdružován, oddělován, zesilován… Aktivní WDM je skutečným telekomunikačním řešením, nikoli jen náhradou optických vláken v lokálních sítích. Aktivní WDM technologie je použitelná pro prakticky jakoukoli topologii, nejen (pro klasickou) bod-bod, ale lze vytvářet topologii kruhu, hvězdy, řetězce nebo matice.

V poslední době vnímáme jako stále větší problém to, že řada optických vláken je alokována pro relativně pomalou, a tudíž dnes již neefektivní službu, přinášející provozovatelům jen nízký profit. Stále více začínají zvažovat, jak takové služby sdružit do jediného vlákna a přitom zachovat naprostou nezávislost parciálních služeb. Tuto problematiku nejlépe řeší tzv. muxpondery. Vstupem jsou příspěvkové toky od 2 Mb/s (E1), 1 Gb/s (1GbE) až po 4 Gb/s (FC4), vláknem jsou přená-šeny jako jeden 10G spoj, a na výstupu jsou opět rozděleny do jednotlivých příspěvků. Vše se přitom děje na první vrstvě, proto vzájemná korelace jednotlivých služeb nepřichází vůbec v úvahu. Muxponder je stále populárnějším prvkem aktivního WDM řešení. S příchodem 100G a 200G spojů jsou k dispozici i muxpondéry pro 10 Gb/s a 40 Gb/s příspěvkové toky.

Aktivní WDM technologie nemusejí nutně zavádět pouze vlastníci optických vláken, ale mohou je využít i nájemci nenasvícených vláken. Návratnost těchto investic může být samozřejmě v místě a čase hodně rozdílná, nicméně už zcela jistě nastala doba, kdy by měl každý uživatel optiky brát v úvahu WDM technologie.

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
WDM - vícenásobné využití optických vláken

Diagram znázorňuje typický příklad nasazení WDM mezi dvěma lokalitami s jednou odbočkou na trase.

V centrálním bodu jsou umístěny datová úložiště, videoservery, datové servery stejně jako centrální datový prvek. Každé jednotlivé službě je přiřazen samostatný transpondér (TRP), který moduluje daný signál na jednu optickou vlnovou délku. Jinou možností je muxpondér (MXP), který kromě konverze navíc i multiplexuje více služeb, klidně i rozdílných, do jednoho jediného kanálu. Jednotlivé vlnové délky se sdružují do jednoho společného vlákna pomocí pasivního Muxu  (M/D). Většina výrobců používá modulární šasi, do kterého se zasouvají jednotlivé výše popsané komponenty ve formě zásuvných karet. Na trhu jsou však i kompaktní boxy zvládající totéž. Optickým vláknem se vlnový multiplex šíří do lokality vzdálené i několik stovek až tisíc kilometrů. Podle vzdálenosti může být i několikrát zesilován optickým zesilovačem (OA). Na vzdálené straně se optický signál demuxuje a konvertuje 1:1 shodně jako na straně blízké. 

Transpondéry, muxpondéry i Mux/Demuxy se vyrábějí plně duplexní, konverze probíhá současně obousměrně a k přenosu se používá párové optické vlákno. Možné jsou však i jednovláknové přenosy.

Je-li na trase odbočka, je nutno příslušné lambdy z vlákna vydělit a opět je druhým směrem do vlákna zase vložit. To se děje za pomocí add/drop multiplexorů (OADM) přímo na optické vrstvě. Kromě běžně používaných pasivních OADM, které se vyrábějí na konkrétní vlnové délky, se v poslední době často uplatňují i rekonfigurovatelné ROADM, u kterých lze příspěvkové lambdy nastavovat dálkově. Usnadňuje to konfiguraci systému při změně nebo přidávání dalších služeb.

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.