Toto řešení spadá pod oblasti:

Technologie pro 5G sítě

5G je zkratka pro mobilní sítě páté generace. Toto vysvětlení je trochu zavádějící, protože 5G sítě budou poskytovat nejen mobilní, ale i pevné bezdrátové připojení. Vždyť už dnes poskytují mobilní operátoři pevné připojení prostřednictvím mobilních LTE sítí, ne zcela přesně označovaných za sítě 4. generace (4G). Takové připojení bývá realizováno LTE modemem umístěným přímo v bytě uživatele, případně na střeše domu a bývá fixováno na pevnou adresu. Mimoto nově budovaná překryvná vrstva mobilních sítí na pásmu 3,7 GHz už zcela ignoruje mobilitu a soustřeďuje se výhradně na pevné bezdrátové připojení. Sítě 5. generace už budou zcela konvergované, rozlišování na pevné a mobilní zcela ztratí smysl.

Přechod od 4G k 5G však nebude realizován prostou obměnou technologie za novější, modernější, výkonnější. Aby bylo možno hovořit o generačním rozdílu, musí dojít k vylepšení parametrů sítě alespoň o řád, a takové řádové navýšení, například kapacity sítě či rychlosti připojení, nelze zrealizovat dnes užívanými postupy. Desetinásobné navýšení kapacity na stávajících kmitočtových pásmech prostým vylepšením technických parametrů je nereálné. Je potřeba otevírat nová, dostatečně široká kmitočtová pásma, jako je třeba pásmo 57–66 GHz (V-band). Rovněž je potřeba změnit koncepci připojení, kdy v síti 5. generace bude uživatel přenášet data všemi dostupnými kanály současně – prostřednictvím dnešního 3G, LTE, Wi-Fi připojení, ale i prostřednictvím sítí postavených na nových standard-ech, jako je 802.11ad (WiGig) či 802.11ay. A to všemi dostupnými kanály současně! Mobilita bude zajištována pravděpodobně podobně jako dosud – na nízkých kmitočtech s vysokým dosahem a nižšími přenosovými rychlostmi. Skutečně rychlá data pak budou přenášena pevnými sítěmi na vysokých kmitočtech na velmi krátké vzdálenosti, zato však s obrovskou přenosovou kapacitou. Oba tyto typy sítí jsou dnes a budou i v blízké budoucnosti budovány a provozovány nejprve separátně, a teprve později budou zakomponovány do vyššího funkčního celku, kterému dnes říkáme 5G.

VUMS DataCom již dnes nabízí takové technologie a řešení, které lze bez ostychu označit za 5G-ready. V prvé řadě je to bezdrátový systém izraelské firmy Siklu s názvem Multihaul. Jedná se o buňkový systém bod-multibod poskytující sdílenou kapacitu 1,8Gb/s na sektor a špičkovou rychlost připojení pro každého uživatele až 1Gb/s. VUMS DataCom dále reprezentuje izraelského výrobce Telrad, jehož historie sahá až do období známého BreezeComu, a který dnes dodává technologii LTE pro pevný bezdrátový přístup pod obchodním označením BreezeCompact. Buňkové systémy vyžadují výkonnou konektivitu. Tam kde chybí optika, poslouží vysokokapacitní spoje bod-bod v pásmu 70/80 GHz (E-band), jako je IP-20E firmy Ceragon nebo EtherHaul firmy Siklu.

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Technologie pro 5G sítě

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.