Toto řešení spadá pod oblasti:

Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Optická vlákna jsou nejpopulárnějším přenosovým médiem na všech úrovních telekomunikačních a datových sítí. Poskytují obrovskou přenosovou kapacitu při vysoké spolehlivosti proti výpadku či rušení přenosu. Položení optického kabelu je však časově i investičně náročné a ne vždy je to jednoduchá záležitost. Jsou místa, kde lze jen stěží položit optický kabel. Častou překážkou jsou pozemní komunikace, vodní toky či památkáři bránící rozkopání historického centra města.

Právě v situacích, kdy se pokládka optiky protahuje díky obstrukcím, nebo kdy je pokládka ekonomicky neodůvodnitelná, přijde vhod alternativní řešení. Jednou z náhradních či dočasných variant bývají často mikrovlnné spoje, jejichž výhodou je rychlost realizace. Bezlicenční spoj se dá zprovoznit doslova do druhého dne, podstatná je také cenová dostupnost a navíc jako dočasné řešení je mikrovlnný spoj snadno demontovatelný a přenositelný do jiné lokality. Jediné co vyžaduje je přímá viditelnost. Kapacity současných spojů již dosáhly 5 Gb/s, sice daleko od možností optiky, ale v mnoha aplikacích nebo scénářích použití plně dostačuje. Například připojovat optikou panelové domy na sídlišti, pokud tam jsou zatím jen dva tři klienti, je ekonomicky neefektivní, mikrovlnný spoj však může mít návratnost nižší než 12 měsíců. Bude-li počet klientů narůstat, je dostatek času položit optiku a následně mikrovlnný spoj přemístit do jiné lokality.

VUMS DataCom má ve svém portfoliu dvě technologie pro výše uvedené použití. Rádia EtherHaul izraelské firmy Siklu, pracující v bezlicenčním pásmu E-band a V-band, jsou u nás již dostatečně známá. Během tří let se stala jasnou jedničkou na trhu E-bandových spojů. Spoje poskytují vysokou kvalitu služby s kapacitou až 5 Gbps full duplex na vzdálenosti jednotek kilometrů. Spoj pro licencovaná pásma IP-20C firmy Ceragon Networks poskytuje až 2 Gb/s full duplex na vzdále-nost až desítek kilometrů, a přestože vyžaduje placený kmitočtový příděl, pomalu si tato technologie získává své příznivce. Ve svém segmentu je unikátním řešením a často jedinou možností jak spojení realizovat. VUMS DataCom je partnerem a přímým dovozcem obou zmiňovaných technologií a obě řady produktů patří do stabilního portfolia dodávaných řešení.

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Diagram znázorňuje v zásadě obě základní aplikace mikrovlnných spojů bod-bod: propojení dvoulokalit poskytovatele (POP), nebo rychlé připojení zákazníka do sítě poskytovatele.

E-bandová rádia ve své plně duplexní verzi mohou díky vysoké kapacitě dobře plnit úlohu náhrady optického vlákna. V halfduplexní verzi se často uplatňují v poslední míli, kde je obvykle provoz výrazně nesymetrický.

Řešení se netýká pouze E-band pásma, ale obecně jakéhokoli kmitočtového pásma určeného pro pevné mikrovlnné spoje bod-bod, ať už bezlicenčního nebo licencovaného. Volba pásma je dána požadovanou kapacitou a délkou spoje.

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.