Toto řešení spadá pod oblasti:

SCADA Security

Tradičně byly kontrolní systémy oddělené od bezpečných sítí, jako je korporátní IT síť a internet. V důsledku toho se jejich odstup v kombinaci spolu s fyzickými bezpečnostními opatřeními dal považovat za dostatečný pro zajištění bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Více společností provozující průmyslové kontrolní systémy propojuje OT sítě s IT sítěmi, tím se OT síť stává snáze dostupnou pro potenciální útočníky.

Základem řešení ochrany OT je Scada Anomaly Detection (SAD). Jedná se o systém pasivně naslouchající veškerému provozu v OT síti. Na základě přijatých informací systém zmapuje síť, zinventarizuje veškerá zařízení a vykreslí topologii OT sítě.

Z nasbíraných dat z výroby nebo jiného technologického procesu v průmyslu se systém učí rozpoznávat neobvyklé chování. Tento proces je založen na principu behaviorální analýzy. Systém je velice flexibilní a dokáže reagovat prakticky v reálném čase na operační a bezpečnostní incidenty, např. šíření malware a virů, neoprávněnou manipulaci se stroji atp.

Klíčové vlastnosti řešení:

  • Specializované zabezpečení OT
  • Behaviorální analýza SCADA protokolů
  • Flexibilní nasazení nových funkcí pro kybernetickou ochranu
  • Detekce známých i neznámých bezpečnostních hrozeb 
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
SCADA Security

Schéma popisuje behaviorální analýzu v sítích OT. Zařízení pro Scada Anomaly Detection (SAD) je připojeno na mirror port síťového přepínače, kde pasivně nahlíží do veškeré komunikace, nad kterou provádí behaviorální analýzu. Na jejím základě je systém schopen odhalit provozní a bezpečnostní problémy v síti.

Do SAD řešení je zakomponovaný průmyslový přepínač (Ruggedized Switch), který nejenže nabízí monitorovací porty, ale také zajistí zabezpečení VPN spojení přes privátní síť nebo veřejnou mobilní síť. Navíc obsahuje koncentrátor sériových portů (terminal server), umožňující integraci zařízení komunikujících přes sériové linky.

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.