Toto řešení spadá pod oblasti:

Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo, s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. S vývojem a komplexností síťové infrastruktury v posledních letech je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti počítačových sítí čím dál tím náročnější. V takovém prostředí přestává tradiční SNMP monitoring potřebám administrátorů vyhovovat. Na řadu proto přichází moderní technologie monitorování síťového provozu prostřednictvím analýzy datových toků, která poskytuje detailní přehled o provozu v síti. Základem moderní správy IT prostředí by mělo být monitorování počítačových sítí na bázi datových toků. Takové řešení šetří čas, náklady a přináší řadu výhod jak pro malé, tak i velké firmy a organizace.

Certifikované řešení pro Data Retention v České republice dodává společnost Flowmon.

Systém pro uchovávání IP provozních a lokalizačních údajů společnosti Flowmon představuje spolehlivou možnost získání a ukládání informací o síťovém provozu provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012 (§ 2 odst. 3 písm. a) a f). 

Data Retention řešení společnosti Flowmon je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro sběr a export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují pomocí technologie NetFlow a IPFIX k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou. 

Výhody řešení:

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps
  • Možnost nasazení i v případě překladu adres
  • Podpora IPv4, IPv6
  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, zajištění zpracování každého paketu
  • Jednoduchá a neinvazivní instalace do stávající infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)
  • Splnění legislativních požadavků o elektronické komunikaci
  • Možnost rozšíření systému o datový odposlech (Legal Interception)
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.