Toto řešení spadá pod oblasti:

Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

Propojení operátorů technologií ethernet je dnes celkem běžné. Ethernet se ale v naprosté většině případů používá jen jako transport pro protokol IP mezi dvěma nejbližšími uzly sítě. Skutečné propojení operátorů, ISP a také datových center je tedy na třetí vrstvě OSI modelu, IP hraje klíčovou roli. Existuje ale řada aplikací, kde IP nevyhovuje a v konečném důsledku jednak nesplňuje technické požadavky aplikace a také řešení velmi prodražuje. To je také důvod, proč se stále používají okruhy na bázi TDM, které splňují požadavky zákazníků s vysokými nároky na SLA. Carrier Ethernet spojuje tyto dva světy, flexibilitu a propustnost IP sítí a nároky na SLA známé z TDM sítí. Carrier Ethernet umožní vytvořit datový okruh přes více operátorů s end-to-end měřením. Na rozdíl od TDM sítí nabízí Carrier Ethernet větší propustnost s mnohem nižšími náklady a to i v porovnání se sítěmi na bázi IP.

Služby s garantovaným SLA mají až řádově vyšší hodnotu než služby negarantované. Na trhu je široká nabídka rychlého připojení k internetu, někteří operátoři garantují minimální propustnost. Budeme-li ale potřebovat linku s garantovanou propustností přes více operátorů, nabídka bude velmi omezená. Přidáme-li do požadavků striktní SLA, které bude garantovat zpoždění, jitter, packet loss, nabídka dnes pravděpodobně bude jen od provozovatelů TDM sítí. Carrier Ethernet tuto problematiku řeší, mnohé z komponent jsou pro Carrier Ethernet certifikované a operátoři je již používají ve svých sítích.

Carrier Ethernet (CE) otevírá zcela nový obchodní model pro spolupráci mezi operátory. Propojení podle CE 2.0 umožní operátorům vlastnícím přístupové techno-logie nabízet přístupové služby s garantovaným SLA. Hodnota takových služeb je podstatně vyšší než negarantovaný přístup k internetu. Okruh může být složen z více částí vlastněných různými operátory a kterýkoli z nich, včetně tranzitního operátora, může nabízet celý okruh koncovým zákazníkům. Každý operátor tak může nabízet datové okruhy na širším teritoriu a k nim poskytovat garantované SLA včetně zákaznického portálu, který prokazuje, že SLA bylo dodrženo po celou dobu komerčního vztahu. Operátor může měřit SLA end-to-end, aniž by musel vlastnit koncové zařízení (Ethernet Demarcation Device – EDD). 

Výhody řešení:

  • Nové obchodní příležitosti pro stávající operátory
  • Nabídka služeb s vysokým SLA za dostupné ceny
  • Široké pokrytí přes spolupracující operátory
  • Ekonomické propojení korporátních sítí s garantovaným SLA
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.