Toto řešení spadá pod oblasti:

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročná. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každý další typ fyzického rozhraní předání služby věc komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Carrier Ethernet tento požadavek splňuje, jedno fyzické rozhraní, které předá různé služby s požadovaným SLA. Ethernetové rámce je možné přenést přes většinu dostupných médií. K transportu mohou být použity linky E1, metalická vedení, SDH, mikrovlnné spoje.

Carrier Ethernet nám umožní vytvořit  v naší heterogenní síti jednotné rozhraní pro všechny služby. Každá služba může mít vlastní SLA, a to bez ohledu na přenosovou technologii. Všechna připojená zařízení budou mít jedno rozhraní – ethernet. Ethernetové rozhraní vychází levněji než rozhraní SDH.

Výhody řešení:

  • Ethernet je jediné rozhraní pro předávání služeb
  • Výrazně nižší náklady pro připojení zařízení do sítě
  • Unifikace služeb v celé síti
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Ethernet přes všechna média

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.