Toto řešení spadá pod oblasti:

Distribuované síťové funkce uCPE

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem Network Functions Virtualization (NFV) – funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, které musí být realizovány u zákazníka. Potřebujeme otevřenou platformu pro koncové zařízení, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

uCPE je demarkační zařízení s otevřenou architekturou pro instalaci instancí VNF založené na x86 architektuře. Zařízení tak umožňuje instalovat nové virtualizo-vané funkce. Ať už třeba firewall, VPN, SD-WAN, směrovač atp. Z hlediska operátora i zákazníka v sobě slučuje funkci předání služby mezi operátorem a zákazníkem s garantovaným SLA, variabilitu síťových funkcí a distribuci VNF z centrálního místa sítě. Zákazník si může vybrat síťové funkce a aplikace podle potřeby a instalovat je tam, kde je potřebuje.

Výhody řešení:

  • Rychlost nasazení
  • Škálovatelnost
  • Snížení nákladů
  • Optimalizace zdrojů
  • Otevřená nabídka síťových funkcí a aplikací
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Distribuované síťové funkce uCPE

Schéma řešení popisuje propojení dvou lokalit a privátního nebo hybridního datového centra (DC), ve kterém je umístěna hlavní technologie čítající Orchestrátor, Management systém repozitář virtuálních instancí (VNF). Na straně vzdálené lokality se nachází uCPE zařízení architektury x86, kde běží adekvátní VNF instance pro potřebné funkce.

Pro názorný příklad můžeme vytvořit VPN propojení mezi dvěma lokalitami. Pro toto VPN spojení je potřeba v DC nainstalovat VPN VNF a to samé nainstalovat v uCPE na straně vzdálené lokality. Díky tomu je možné vytvořit zabezpečené spojení mezi dvěma lokalitami, které zvládnou zašifrovat nebo dešifrovat komunikaci.

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.