WAF

WAF

Web Application Firewall je zařízení, které chrání HTML plikace. Pomocí pravidel blokuje pokusy o přenesení skriptu se škodlivým kódem (XSS – cross-site scripting), nebo vložením SQL dotazu pro získání privátních dat (SQL injection). Hlídá dodržování pravidel HTML komunikace a zjednodušuje zabezbečení aplikaci (není nutné přepisovat jejich kód).

Standardy doporučené pro WAF:
- ICSA Certified, OWASP (Open Web Application Security Project) Top Threats, Zero-day Attacks Prevention


Seznam produktů podle typu

AppWall

AppWall od společnosti Radware zajišťuje ochranu webových aplikací před nechtěnou manipulací s daty a citlivými firemními informacemi, které jsou přes web prezentované ven.

Detail produktu Výrobce: Radware
AppWall
10
/piktogramy/waf/
61
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup





Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.