Služby s garancí

Služby s garancí

Odpovídající QoE zákaznických aplikací je dosaženo pouze při dodržení požadované úrovně a kvality jednotlivých služeb - SLA. SLA poskytujeme pro největší české zákazníky, ale také pro jejich dodavatele. Nezáleží na velikostí zákazníka, každý, kdo poskytuje službu, nebo její část, musí splnit SLA požadované odběratelem.


Seznam produktů podle typu

Záruční a pozáruční servis zařízení včetně dodání náhradních dílů po celé ČR

Velmi oblíbenou součástí této služby je výměna zařízení s garantovanou dobou dodání na jakékoliv místo v České republice. V celé řadě případů poskytujeme pomoc našim zákazníkům při začleňování zařízení do sítě. Další z velmi praktických a zákazníky dlouhodobě oceňovaných informací se týká stáří zařízení. Zákazníky upozorňujeme na zvýšenou pravděpodobnost poruchovosti zařízení dané dlouhodobým používáním.

Detail produktu Výrobce:

Monitorování a analýza komunikační infrastruktury, aplikací a síťové konektivity

Cílem této služby je předcházet omezením služeb způsobeným výpadky informačních a komunikačních systémů, jejichž důležitost ale i komplexnost, rok od roku vzrůstá. Spokojenost uživatelů mohou ovlivnit aplikační, nebo hardwarové chyby, nedostupnost, nebo přetížení i jediného prvku celého systému. Uživatelé subjektivně hodnotí komunikační infrastrukturu podle odezvy byť i jediné aplikace. Toto hodnocení se promítne do vnímání systému jako celku a tedy do QoE.

Detail produktu Výrobce:
10
/piktogramy/vums-sla/
84
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.