IDS/IPS

IDS/IPS

IDS (Intrusion Detection System) je obranný systém, který monitoruje síťový provoz a snaží se odhalit podezřelé aktivity. Hlavními činnostmi IDS systému je detekce neobvyklých aktivit, které by mohly vést k narušení bezpečnosti v operačním systému nebo počítačové síti a též možný aktivní zásah proti nim. IDS se nezabývá jen finálními pokusy o prolomení bezpečnosti, ale i o detekci akcí, které jim předcházejí. Mezi ně patří například skenování portů, sbírání informací potřebných k útoku atd. Hlavním prvkem IDS je senzor, který obsahuje mechanismy pro detekci škodlivých a nebezpečných kódů a jeho činností je odhalování těchto nebezpečí.


IDS je pasivní systém a při odhalení podezřelé aktivity nijak nezasahuje do síťového provozu. Pouze vygeneruje varování (Alert), případně jej zapíše do systémového logu. Aktivní systém oproti pasivnímu navíc proti takové události zasáhne, například zablokováním služby. Aktivní systém je také známý jako systém prevence proniknutí (IPS), který reaguje na podezřelé aktivity resetováním spojení nebo nastavením směrovače/firewallu tak, aby blokoval provoz v síti z podezřelého škodlivého zdroje. Termín systém odhalení a prevence proniknutí (IDPS) je běžně používaný tam, kde se toto může dít automaticky nebo na příkaz operátora. Jedná se o systémy, které jak detekují útoky, tak se jim snaží předcházet.

Více Méně
Seznam produktů podle typu

DefensePro

DefensePro chrání v reálném čase celé sítě i samotné servery proti scanování, xDoS útokům, zneužitím zranitelnosti aplikací, šíření malwaru, krádežím informací a dalším útokům z nezabezpečených sítí. Díky kontrole v obou směrech provozu DefensePro umí také zamezit šíření nechtěného provozu z Vaší sítě a tím chrání její reputaci v internetu. Spojuje v sobě funkce IPS, behaviorální analýzy a ochrany proti DoS a DDoS útokům.

Detail produktu Výrobce: Radware
DefensePro
10
/piktogramy/ids-idp/
67
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.