DPI

DPI

Deep Packet InspectionI je detailní rozpoznávání provozu paket po paketu, které je využívané pro monitorování a řízení provozu. Real-time detekce paketů podle stovky různých kritérií spolu s prediktivní analýzou a dalšími technikami umožní rozpoznávání i šifrovaných aplikací bez znalosti klíče. Důležitou funkcí DPI je vícedimenzionální pohled spojující informace o datovém provozu (zachytáváme a ukládáme informace o aplikacích, uživatelích, zařízeních, ...).


Správně rozpoznané a zachycené informace je důležité mít dostupné ve zlomcích vteřin pro následné strojové zpracování v rámci intergovaných systémů, respektive poskytovat je v různých formátech s maximální možnou granularitou pro další využití.

Více Méně
Seznam produktů podle typu

Platformy pro rozpoznání a řízení provozu

Přesné rozpoznání provozu a jeho následné řízení zprostředkovávají dvě produktové větve, které v průřezu nabízí variabilní výkon s řadou funkcí pro poskytování služeb v sítích. Všechny stroje mají společné využití DPI pro klasifikaci a aplikaci pravidel v kadenci 1/100 sekundy.

Detail produktu Výrobce: Allot
Platformy pro rozpoznání a řízení provozu

Subscriber Management Platform

SMP je typicky nasazováno pro “subscriber management” nebo “session management”. Provoz je tak viditelný z pohledu sítě i uživatele. Tyto informace, mimo klasického reportingu, můžeme v SMP využít pro nastavování pravidel přes uživatele nebo aplikace. A ve finále SMP při překročení kvót pomůže s přesměrováním uživatele na portál, kde se může rozhodnout o budoucí formě provozu.

Detail produktu Výrobce: Allot
Subscriber Management Platform

Allot WebSafe Personal

Balík bezpečnostních služeb typicky určený domácnostem s možností nastavení rodičovských zámků (multi-tenant).

Detail produktu Výrobce: Allot
Allot WebSafe Personal

Allot WebSafe Business

Balík bezpečnostních služeb pro firemní zákazníky, který umožní firmám zajistit integritu služeb sítě a nabídne jejím uživatelům ochranou proti DDoS a zero-day útokům, červům, zombiem, spambotům a dalším.

Detail produktu Výrobce: Allot
Allot WebSafe Business

Allot ServiceProtector

Využitím Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) Allot ServiceProtector chrání proti rostoucímu počtu stále komplexnějších DDoS útoků. Ty se pokouší pomocí záplavy nechtěného provozu vyvolat nedostupnost služby poskytované na nebo za vaší sítí.

Detail produktu Výrobce: Allot
Allot ServiceProtector
10
/piktogramy/dpi/
108
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.