OT

Termín OT byl zaveden tak, aby demonstroval technologické a funkční rozdíly mezi tradičními IT systémy a průmyslovými řídicími systémy. OT je použití počítačů ke sledování nebo změně fyzického stavu systému, jako je například řídící systém pro výrobu a distribuci energií, řídicí síť železničního systému, systém pro řízení výroby a další. Komponentami OT sítí jsou zejména systémy Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), distribuované řídicí systémy (DCS) a programovatelné logické řadiče (PLC).

Nároky na OT sítě jsou výrazně odlišné od IT sítí. Tam kde IT sítě vyžadují vysoké propustnosti a dynamický růst, kladou OT sítě důraz na spolehlivost, robustnost garanci maximálního zpoždění a minimální šířky pásma. V OT sítích data přenášíme na relativně pomalých linkách a využíváme léty ověřené technologie s vysokou odolností. V posledních letech se stává standardem OT sítí technologie MPLS/TP, která je nástupcem dnes používaných TDM technologii. Hlavním přínosem je operátorem plně kontrolované deterministické sestavení každého spojení v OT síti včetně výše zmíněných požadavků a jejich monitorování.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročná. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každý další typ fyzického rozhraní předání služby věc komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

SCADA Security

Tradičně byly kontrolní systémy oddělené od bezpečných sítí, jako je korporátní IT síť a internet. V důsledku toho se jejich odstup v kombinaci spolu s fyzickými bezpečnostními opatřeními dal považovat za dostatečný pro zajištění bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Více společností provozující průmyslové kontrolní systémy propojuje OT sítě s IT sítěmi, tím se OT síť stává snáze dostupnou pro potenciální útočníky.

Detail řešení
10
:37:125:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.