Vedení společnosti

Vedení společnosti VUMS DataCom.

Jan Damborský Ředitel společnosti

Jan nastoupil do společnosti VUMS DataCom jako Business Development Manager. Zkušenosti na mezinárodním poli ve velkých zahraničních firmách získává od roku 1995 na různých pozicích – například na postu OSS/BSS produktového manažera pro oblast Evropy, Středního Východu a Afriky nebo funkce oblastního obchodního manažera pro střední a východní Evropu. Jako ředitel prodeje v rámci Evropy působil v zemích Beneluxu, severských státech a Estonsku.

Přes 15 let zkušeností v odvětví IT a telekomunikací na trhu střední a východní Evropy Jan zúročil nejen v oblasti produktového managementu, ale i v marketingu. Vynikající komunikační schopnosti a vize úspěšné budoucnosti stojí za nabízenými novými technologickými řešeními a budováním sítě obchodních partnerů.

VUMS DataCom vnímá jako stabilní fi rmu na českém trhu, ve které mají zaměstnanci bohaté zkušenosti s mnohými technologiemi. Janova vize směřování společnosti je jasná – VUMS DataCom jako technologický partner nejen pro největší české systémové integrátory vybere správné řešení vytvořené na míru.

Mezi oblasti Janových profesních zájmů patří bezpečnostní systémy, Wireless, Carrier Ethernet a především SDN a NMS/OSS systémy. Jan dokáže vidět krásu jednoduchosti díky vztahu k řemeslům a přírodě, ze kterých čerpá inspiraci a klid. Ideální technologie je pro něj taková, která skutečně funguje a ani o ní nevíme.

 „Jan má velké znalosti toho, jak dosáhnout úspěchu v regionu východní Evropy, ať už jde o získávání nových zákazníků nebo rozvíjení obchodní sítě partnerů. Mezi další dovednosti bych zařadil talent naslouchat, trpělivost, díky kterým se s Janem opravdu skvěle spolupracuje a uživatelé respektují jeho široké znalosti oboru spojené se skutečnou touhou pochopit jejich podnikatelské výzvy.“

- David Collins
Sales Director

Více informací
Libor Jungbauer Hlavní inženýr

Libor je součástí technického týmu VUMS DataCom od roku 1995. První technické znalosti získal za jeho působení jako technický specialista pro úpravy zákaznického software a v roli technické podpory. Liborovou doménou ve VUMS DataCom byla od začátku technická podpora zákazníků, pro kterou jsou nezbytné jeho technické dovednosti a zároveň perfektní komunikační schopnosti směrem k zákazníkům kombinované s analytickým uvažováním.

Dnes je Libor uznávaným odborníkem v mnoha oblastech datových komunikací, zvláště pak jedním z mála předních českých specialistů na technologii DWDM. Liborovy znalosti podložené mnohaletými praktickými zkušenostmi mají své základy v detailním studiu standardů, zejména otevřených standardů, které usnadňují komunikaci a umožňují rozvoj otevřených systémů. Smysl pro preciznost se odráží i v jeho zájmu o HiFi systémy vyznačující se vysokou věrností reprodukce akustického signálu, případně celé cesty od záznamu po reprodukci. Právě Liborovo umění naslouchat, základní kámen komunikačních dovedností, má zásadní vliv na vnímání kvality poskytovaných služeb a zvláště pak roli CTO, kterou ve VUMS Datacom zastával 5 let. Dnes je hlavním inženýrem společnosti VUMS DataCom zodpovědným za návrhy sítí a řešení bezpečnosti datových komunikací.

Více informací
Martin Buroň Ředitel zákaznických služeb

Martin pracuje ve společnosti VUMS DataCom již 16 let. V roce 2000 nastoupil na pozici produktového manažera, z nějž se transformoval na business development manažera pro oblast mikrovln a WDM a byl jmenován ředitelem zákaznických služeb.

Před příchodem do VUMS DataCom více než 10 let pracoval na pozici jednatele a technického ředitele malé česko-německé firmy zaměřené na privátní rádiové sítě. Hlavním vlivem, který Martina formuje nejen po profesní stránce je, dle jeho slov, zájem o vlastní práci. V dnešní době už se nedá stanovit přesná hranice mezi profesním a osobním životem. Práce sama musí být i koníčkem, jinak ji člověk nemůže dělat dlouhodobě a především dobře. Ve firmě, jakou je VUMS DataCom, je běžné funkce kumulovat.

V souladu se svou životní filozofií si Martin neustále doplňuje znalosti a nedávno získal mezinárodně uznávané certifikáty PRINCE2 na projektový management a ITIL na řízení služeb v ICT.

Martinovo další vzdělávání je jasným signálem, kam směřuje VUMS DataCom – čím dál více se zaměřujeme na technologie a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Martinův projektový přístup pomáhá řešit obchodní případy komplexně, včas a efektivně. Jmenování Martina do funkce ředitele zákaznických služeb a projektového manažera je důkazem, že ve VUMS DataCom si ceníme jeho mnohaletých zkušeností i profesionálních vědomostí.

Více informací
František Pěč Jednatel společnosti, finanční a technický ředitel

František je zakládajícím členem společnosti VUMS Datacom. Před založením společnosti v roce 1993 pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů, kde se věnoval návrhu integrovaných spojů a oživování hradlových polí.
Společnost VUMS DataCom byla od počátku zaměřena na datové komunikace a František zde technologicky zajišťoval nejdříve problematiku LAN sítí, přístupové a páteřní telekomunikační sítě, optické spoje, DWDM, zabezpečení sítí a další. Díky svému smyslu pro detail a stálému zájmu o nové technologie se z původní pozice stal odborníkem na nové technologie na pozici technického a finančního ředitele společnosti.
Františkův zájem o technologie nekončí datovými komunikacemi, zajímá se o teoretickou fyziku a kosmologii, obory, které slučuje hledání matematických modelů, ale také mající přesah do filozofie – soustavného, racionálního a také kritického zkoumání skutečnosti. Obecná spojitost věcí a smysl pro fair-play, který vychází z Františkova mnohaletého aktivního působení v softballovém klubu, jsou hlavními rysy každého Františkova jednání.

Více informací
Radek Petrželka Obchodní ředitel

Radek je jedním z pilířů společnosti VUMS DataCom. Po vystudování Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na začátku 90. let se dostal do víru výpočetní techniky jako správce počítačové sítě významné ostravské společnosti. Po několika letech byl přetažen z čistě technické pozice na prodejní post. Po získání cenných zkušeností s obchodem se přestěhoval do Prahy a působil zde jako sales specialist.

Do VUMS DataCom nastoupil před patnácti lety jako produktový manažer. Za dlouhodobé stabilní výsledky a hluboké profesionální znalosti obchodu byl Radek ve společnosti jmenován obchodním ředitelem s kompetencí řízení celého obchodního procesu od počátku až ke zdárnému dodání produktu nebo služby spokojenému zákazníkovi.

Radkovým cílem na nové pozici je především zjednodušit procesy v rozrůstající se firmě, upevnit spolupráci se stávajícími partnery a rozvíjet nové obchodní příležitosti.

Neustále prohlubuje svou odbornost dalším vzděláváním, což dokládají získané certifikáty a absolvovaná školení. Ve volném čase si rád rozšiřuje obzory cestováním na své oblíbené motorce a věnuje se rekreačním sportům.

Více informací
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.