Firemní kultura

„Komplexní řešení datových komunikací“ - naše motto.

Vize

Naše řešení datových komunikací umožní aplikacím, aby opravdu pomáhaly vašemu podnikání.

Hodnoty

 • Důvěra k našim partnerům, zákazníkům a spolupracovníkům je vždy na prvním místě, je základním kamenem každého našeho jednání.
 • Respekt k hodnotám druhých stran, jejich chování, úspěchům a obtížným životním situacím nám pomáhá cenit si každého člověka a jeho jedinečných kvalit.
 • Integrita v chování a dodržování etických principů k našim partnerům a zákazníkům, ale také mezi sebou by měla být vizitkou každého našeho spolupracovníka.
 • Kreativita je motor, který nás táhne vpřed, pomáhá nám rozkrývat nové možnosti, přinášet nová řešení. Možná neměníme svět, ale určitě vytváříme řešení, která mají hodnotu i pro druhé.
 • Optimismus nás drží pohromadě, pomáhá překonávat těžké chvíle, utváří naše pracovní prostředí.
 • Smysluplnost je odrazem námi věnovaného úsilí k dosažení známého cíle při získání odpovídající odměny.

Odpovědnost

Jsme specialisté v oblasti datových komunikací a současně jsme lidé s respektem k dění kolem nás. Záleží nám na vyšších společenských principech, respektujeme je, prolínají se do našeho každodenního života. Záleží nám na tom, kdo jsou naši zákazníci a k čemu naše řešení a produkty používají. Kde je to možné, volíme taková řešení, která využívají produkty s nízkou spotřebou energie, šetrná k životnímu prostředí

Principy

 • Dodržování závazků a ujednání
 • Vytváření pracovního prostředí umožňujícího osobní uplatnění
 • Uznání pro ty, na kterých stojí úspěch společnosti
 • Poskytování profitabilních řešení pro naše obchodní partnery
 • Sdílení úspěchu se všemi zúčastněnými stranami

Mise

Využití znalostí nejnovějších poznatků a technologií z oblasti datových komunikací pro design, implementaci, dodávku a podporu zákaznických řešení s vysokou užitnou hodnotou pro všechny provozovatele datových sítí.

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.