NFV

NFV

Virtualizace síťových služeb je nezbytným evolučním krokem moderních sítí. Zvykli jsme si virtualizovat servery, aplikace a celá datová centra, ale služby sítě na virtualizaci ve větším rozsahu ještě čekají. Přesto je zde celá řada dostupných technologií, které nám virtualizaci síťových funkcí umožní už dnes. Stejně jako v datových centrech je možné oddělit aplikace od konkrétního hardware, i v komunikacích je možné eliminovat hromady specializovaného hardware a přenést jejich funkce do virtuálních instancí.

Oddělení síťových funkcí od hardware umožňuje jejich snazší správu a rychlejší nasazení podle okamžitých potřeb. V ideálním případě bychom potřebovali komunikační infrastrukturu, která má otevřené programovatelné rozhraní, a proto je NFV spojováno s SDN. Otevřenost SDN je ideální platformou pro implementaci virtuálních služeb sítí.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Distribuované síťové funkce uCPE

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem Network Functions Virtualization (NFV) – funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, které musí být realizovány u zákazníka. Potřebujeme otevřenou platformu pro koncové zařízení, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Počet datových center a jejich velikost roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6 000 000 uživatelů přenese více než 1 TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, a dnes se už dostáváme na desítky GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj zálohované energie, chlazení, zabezpečení, protipožární opatření, vhodně zvolený HW a SW a jeho redundaci, vysokokapacitní a vícenásobnou síťovou infrastrukturu včetně bezpečnosti a řízení datového provozu. Právě posledně jmenovaná bezpečnost a řízení datového provozu je naší specializací.

Detail řešení

SD-WAN

Softwarově-definované WAN (SD-WAN) je specifická podčást Software-defined networking (SDN) technologie aplikovaná na sítě WAN. Ty jsou nejčastěji využívány na propojení podnikových sítí, regionálních i globálních poboček a datových center včetně privátních a veřejných cloudů.

Detail řešení
10
:69:70:131:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.