Tento produkt spadá pod tyto typy produktů:

Mk I

SW konektor Mk I automaticky blokuje zařízení, která jsou vyhodnocena jako nebezpečná či nežádoucí. Jedná se o softwarový konektor, jehož funkcí je naslouchání výstupů detektoru síťových anomálií Flowmon ADS, na kterém je spuštěn.

Při zaznamenání nadefinované bezpečnostní hrozby konektor okamžitě předá IP adresu označeného zařízení do technologie NetSHIELD, která v řádu desítek milisekund účinně zablokuje zařízení tak, aby do zásahu administrátora nemohlo komunikovat po síti. Konektor propojuje detekci anomálií a bezpečnostních hrozeb Flowmon ADS s blokačním mechanismem zařízení pro řízení přístupu do sítě NetSHIELD. Tím zásadně rozšiřuje funkci Flowmon ADS z informativní o aktivní mitigaci.

SW konektor Mk I

Schéma řešení popisuje propojení centrální lokality s pobočkami. 
V každé z těchto lokalit probíhá sběr dat NetFlow a je posílán do centrálního kolektoru, který informace vyhodnocuje, zpracovává a za použití metod behaviorální analýzy (Flowmon ADS) vyhodnocuje anomálie a odchylky od běžného provozu. V každé lokalitě je nasazena bez-agentní technologie NetSHIELD, která provádí řízení přístupu do sítě (NAC). Umožňuje tak nebezpečná, nevyhovující nebo neznámá síťová zařízení efektivně a rychle blokovat.

SW konektor Mk I propojuje technologii NetSHIELD s výsledky behaviorální analýzy a automaticky blokuje zařízení, která jsou vyhodnocena jako nebezpečná či nežádoucí.

Mk I
Kontaktovat produktového manažera
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.