ISP

Internet Service Provider je poskytovatel internetového připojení a služeb. Pro každého ISP by mělo být důležité rozumět potřebám zákazníků a nabídnout jim kvalitní služby, se kterými budou spokojeni. V dnešním světě neustále se rozvíjejících technologií je kladen důraz na dostupnost a bezpečnost služeb přes internet. Reálnou hrozbou pro dostupnost internet-ových služeb je rostoucí trend Distributed Denial of Service (DDoS) nebo Denial of Service (DoS) útoků. Efektivní obrana proti DDoS útokům je jejich monitoring a následná mitigace. Z legislativního hlediska je každý ISP povinen uchovávat údaje o komunikaci zprostředkované ve svých sítích. Jedním z efektivních řešení je sběr flow informací z provozu sítě. Vhodný systém umí nasbíraná data využít pro různé účely. Například pro sledování změn v objemu síťového provozu nebo ukládání informací pro plnění legislativní povinnosti podle § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhlášky 357/2012.

DDoS útoky mohou být volumetrické nebo aplikační. Často může jít o kombinaci obou typů nebo více druhů aplikačních útoků. Volumetrický DDoS útok se snaží oběti zaplnit internetovou konektivitu tak, aby nebylo možné již žádné další spojení. Tyto útoky jsou většinou masivní, může se jednat až o desítky, či stovky Gbps. S dostupnější technikou a počtem útočících zařízení tyto útoky postupně nabývají na objemu. Aplikační útoky jsou sofistikovanější než volumetrické. Příkladem je třeba SYN flood, který generuje relativně malý provoz z pohledu objemu, nicméně otevírá velké množství spojení se serverem, které se nedokončí, tím se vyčerpávají možnosti pro nové spojení. Server již není schopný obsluhovat nové legitimní uživatele a služba se stává nedostupnou.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

DDoS ochrana

DDoS útoky jsou principiálně jednoduché útoky za účelem zahlcení aplikací, serverů, infrastruktury. Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem) a komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení

Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo, s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. S vývojem a komplexností síťové infrastruktury v posledních letech je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti počítačových sítí čím dál tím náročnější. V takovém prostředí přestává tradiční SNMP monitoring potřebám administrátorů vyhovovat. Na řadu proto přichází moderní technologie monitorování síťového provozu prostřednictvím analýzy datových toků, která poskytuje detailní přehled o provozu v síti. Základem moderní správy IT prostředí by mělo být monitorování počítačových sítí na bázi datových toků. Takové řešení šetří čas, náklady a přináší řadu výhod jak pro malé, tak i velké firmy a organizace.

Detail řešení

SD-WAN

Softwarově-definované WAN (SD-WAN) je specifická podčást Software-defined networking (SDN) technologie aplikovaná na sítě WAN. Ty jsou nejčastěji využívány na propojení podnikových sítí, regionálních i globálních poboček a datových center včetně privátních a veřejných cloudů.

Detail řešení

Řízení datového provozu – řešení pro ISP

Kvalita, objem a dostupnost síťové infrastruktury dosáhly v posledních letech obrovského rozmachu. Internet je dnes dostupný již téměř kdekoli a často je vysokorychlostní. To však přináší řadu potíží pro poskytovatele (ISP), kteří nesou hlavní zátěž investic, aniž by vždy měli přehled o efektivitě a možnost aktivního řízení využití přenosového pásma. Stahování souborů, maily, on-line hry, streamované video, chat, P2P sítě, všechna tato data tečou nekontrolovaně a mohou zahlcovat, zpomalovat a prodražovat konektivitu.

Detail řešení
10
:71:120:131:132:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.