IOT

IoT definujeme jako síť fyzických zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, což umožňuje těmto zařízením propojit se a vyměňovat si data. V existující infrastruktuře internetu je každé zařízení schopno pracovat samostatně a díky implementovanému výpočetnímu systému je také jasně identifikovatelné. Aby se technologie stala součástí obecnější kategorie kyber-fyzických systémů, jakými jsou virtuální elektrárny, chytré sítě, chytré domácnosti, inteligentní přeprava a chytrá města, musí být v zařízení umístěna čidla či akční členy.

Věc z pohledu IoT je neživý objekt (virtuální či fyzický), který obsahuje elektroniku, software a senzory, pomocí kterých snímá určitou veličinu nebo veličiny a poskytuje schopnost sloužit k danému účelu. Takové zařízení (systém) autonomně poskytuje data, která jsou sdílena kabelově nebo bezdrátově s dalšími věcmi nebo systémy. Zajímavé je, že základem v rámci internetu věcí nejsou věci, ale data, která tyto věci poskytují. 

V oblasti IoT můžeme definovat širokou škálu zařízení, jako jsou například chytré automobily se zabudovanými senzory, zařízení chytrých domácností, spotřebiče, srdeční implantáty pro měření tepu, bio-čipové senzory, kamery vysílající živé záběry, přístroje na analýzu DNA nebo terénní zařízení, která pomáhají v pátracích a záchranných operacích atd. IoT tak najdeme ve všech oblastech našeho života jako je maloobchod, zdravotnictví, průmysl, energetika i logistika. Bohužel, díky IoT se také v poslední době objevuje výrazný nárůst zneužívání internetu věcí pro páchání kybernetických zločinů.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Blokování malware, ransomware, phishingu a posouzení zranitelností

Zabezpečení je v ICT dynamický proces, při kterém je nutné držet krok se stále se vyvíjejícím prostředím kybernetických hrozeb. Jednou z cest k úspěchu je podrobné a průběžné vyhodnocování stavu zranitelnosti nejen na rozhraní sítě (perimetru) a v samotných koncových bodech (endpointech), ale v celé interní síti. NetSHIELD přináší ochranu proti šíření škodlivého malware, ransomware i phishingu. Díky automatickým auditům a identifikaci známých zranitelností získáte nástroj pro kontrolu slabých míst v síti. V neposlední řadě nabízí další generaci řešení pro řízení přístupu mobilních i pevných zařízení do LAN. Poskytuje tak důležité funkce do řetězce zabezpečení. Získáte přehled a kontrolu nad nedůvěryhodnými síťovými aktivitami prostřednictvím dynamického řízení všech zařízení v síti. NetSHIELD je non-inline zařízení, což zajišťuje, že může být připojen kdekoliv a odhalit a zajistit problém odkudkoliv.

Detail řešení

SCADA Security

Tradičně byly kontrolní systémy oddělené od bezpečných sítí, jako je korporátní IT síť a internet. V důsledku toho se jejich odstup v kombinaci spolu s fyzickými bezpečnostními opatřeními dal považovat za dostatečný pro zajištění bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Více společností provozující průmyslové kontrolní systémy propojuje OT sítě s IT sítěmi, tím se OT síť stává snáze dostupnou pro potenciální útočníky.

Detail řešení
10
:123:125:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.