ICS

Díky oddělení OT a IT světů a zajména izolaci OT od internetu nebyly až do nedávna evidovány žádné bezpečnostní incidenty. Současný trend digitalizace a automatizace výroby souhrnně nazývaný průmysl 4.0 klade na OT a jejich řídící systémy ICS (průmyslový kontrolní systém) nové požadavky.

Řídící systémy dnes propojujeme s IT světem, není výjimkou, že operátoři provozu využívají politiku Bring Your Own Device (BYOD). V této situaci nastává otázka, jakým způsobem můžeme účinně zabezpečit oblast OT. VUMS DataCom má připraveno řešení jak technologické tak procesní. Systém detekce anomálií dokáže jednoduchým způsobem odhalit kybernetická rizika. Za neméně důležitý považujeme nabízený vzdělávací systém určený pro odborníky z řad OT/IT, kteří s OT reálně pracují.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

SCADA Security

Tradičně byly kontrolní systémy oddělené od bezpečných sítí, jako je korporátní IT síť a internet. V důsledku toho se jejich odstup v kombinaci spolu s fyzickými bezpečnostními opatřeními dal považovat za dostatečný pro zajištění bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Více společností provozující průmyslové kontrolní systémy propojuje OT sítě s IT sítěmi, tím se OT síť stává snáze dostupnou pro potenciální útočníky.

Detail řešení
10
:125:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.