Tento produkt spadá pod tyto typy produktů:
 • CVE

GSM - Greenbone Security Manager

GSM (Greenbone Security Manager) je bezpečnostní zařízení zaměřené na správu zranitelností. Transparentně se integruje do vašich stávajících bezpečnostních systémů spravujících zranitelnosti a hrozby.

Klíčové vlastnosti 

Greenbone OS zajišťuje komplexní a výkonný základ zařízení Greenbone. Hlavními prvky Greenbone OS jsou samotný operační systém, webové uživatelské rozhraní, administrativní rozhraní a aplikace pro skenování.

 • Snížení možností útoku na IT infrastrukturu a zajištění její odolnosti.
 • Perspektiva přístupu pohledem útočníka z vnějších vrstev dovnitř. 
 • Transformace jednorázového skenování zranitelností do automatizovaného procesu.
 • Integrace s dalšími bezpečnostními nástroji.
 • Odhalení problematických míst a jejich prioritizace vylepší účinnost antivirových systémů, firewallů a dalších bezpečnostních nástrojů. 

 Poznámka: V závislosti na modelu GSM jsou podporovány různé hardwarově specifické funkce. 

Greenbone Security Feed je základní technologií představovaného řešení. Lze ji chápat jako neustále probíhající proces dílčích postupů, které vedou k odhalení známých a potenciálních bezpečnostních zranitelností.
Tento proces má na starosti skenovací modul, kterým lze kontrolovat všechna zařízení připojená k vaší síti. 

 • Aktualizace stavu zabezpečení několikrát za den 
 • Nejnovější poznatky bezpečnostních odborníků z celého světa  
 • Víceúrovňové zajištění jakosti procesu. 
 • Šifrovaný přenos informací. 
 • Testy zranitelnosti prostřednictvím síťového přístupu jak bez připojení do testovaných zařízení tak i s uživatelským přístupem. 
 • Nabídka řešení k nápravě odhalených zranitelností.

Jiný pohled 

S vulnerability managementem Greenbone  nahlížíte na vaši IT infrastrukturu pohledem zvenčí – stejně jako potenciální útočník. Cílem je nalézt jakoukoli zranitelnost, která by mohla existovat ve vaší IT infrastruktuře. 

Zůstaňte krok před útočníky  

Bezpečnost IT je proces – a management zranitelností je jeho základem. Jakmile zjistíte, kde jsou vaše slabiny, můžete s nimi něco udělat. 

Identifikujte a spravujte rizika 

Typickými příčinami zranitelnosti jsou nesprávná konfigurace nebo chyby v programování, neoprávněné instalace nebo porušení bezpečnostních opatření. Greenbone Security Manager odhaluje tato a nesčetná další rizika  a zobrazováním priorit vám pomáhá výrazně snížit riziko ztrát v důsledku kompromitování vašeho IT.

GSM - Greenbone Security Manager
Kontaktovat produktového manažera
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.