Integrita, důvěrnost a zabezpečení citlivých dat

Posílení IT bezpečnosti je stále aktuálním tématem. S reformou Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) platnou od 25. května 2018 ještě mnohem závažnějším tématem než dřív. Data, osobní údaje a informace jsou ceninou společností a kritickým aspektem, který je třeba zabezpečit. Jejich zcizení a zneužití k dalšímu přeprodeji, vydírání či znehodnocení důvěryhodnosti společnosti se může stát firmě osudnou. GDPR obsahuje celou řadu nových regulačních pravidel a opatření k dodržování pro organizaci, která řídí nebo zpracovává jakoukoli formu osobních údajů, pod hrozbou velkých sankcí. Jednotlivé body jsou však poměrně obecné a v současnosti neexistuje jedno řešení pokrývající kompletní nařízení. 

GDPR řešení NetSHIELD se konkrétně zabývá články 32 a 37. Ty definují systémovou integritu sítě a zvyšují povědomí o ochraně osobních údajů. Je nezbytné, abyste byli připraveni na začátku roku 2018. Řešení NetSHIELDU usnadňuje organizacím nasazení řešení pro analýzu rizik, zajištění trvalé integrity sítě a nabízí jedinečné opěrné body.

Pro ochranu webu a citlivých dat je pro Vás řešením Web Application Firewall. Řada bezpečnostních produktů dokonale rozumí komunikaci (tj. HTTP protokolu), pouze WAF rozumí rovněž i struktuře a logice konkrétní aplikace, která je pokaždé jedinečná. Řešení od společnosti Radware pokrývá články 39 a 49. Ty říkají, že musí být zajištěna přiměřená bezpečnost a důvěrnost, včetně zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich zneužití a schopnost sítě nebo informačního systému odolat náhodným událostem nebo protiprávním činnostem.


Máte další
dotazy? Rádi byste se dozvěděli více o našich řešeních či získali nezávaznou obchodní nabídku? Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.

 

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.