Portfolio dodavatelů

Simplivity

Společnost SimpliVity byla založena v roce 2009 s cílem vytvořit produkt který by výrazné zjednodušil IT infrastrukturu. Za tímto účelem společnost poskytuje hyper-konvergované řešení IT infrastruktury, vedoucí k výraznému snížení nákladů na implementaci a provozu virtualizovaných systémů. Společnost nabízí to, co moderní datová centra potřebují a čeho se dožadují: jako jsou ekonomičnost, spolehlivost, pružnost a správné cloudové modely, spojené se správou IT při zachování výkonu a ochrany dalších funkcí v podnicích.

Všechny společnosti jsou v současné době při neustálém omezování nákladů, pod stálým tlakem při budování IT k získávání konkurenčních výhod. Chce-li být společnost úspěšná v oblasti IT, musí být konkurenceschopná s efektivními náklady na cloudové služby, při zachování inovací, mít efektivní provozní náklady a přitom zůstávat aktivní ve snižováním rizik v podnikání.

SimpliVity nabízí hyper konvergovanou IT infrastrukturu, která radikálně snižuje náklady, poskytuje 3x vyšší úspory TCO (Total Cost Ownership – snižování celkových přímých i nepřímých nákladů) na investice a provoz datových center. Technologie Simplivity výrazně zlepšuje výkon aplikací a kapacitní efektivitu. To umožňuje zlepšení úrovně služeb při současném snížení nákladů na jedno virtuální zařízení a tak zvyšuje provozní efektivitu. Zároveň systém společnosti Simplivity zajišťuje vysoce efektivní zálohování a replikaci dat.

Od zahájení obchodní činnosti společnosti v dubnu 2013, byly produkty společnosti SimpliVity implementovány ve stovkách podniků a poskytovatelů služeb po celém světě. Společnost SimpliVity je uznávána pro své vynikající vedení týmu, prozíravost, vstřícnost, přátelský kolektiv zaměstnanců a v neposlední řadě pro stálou inovaci svých produktů. Společnost sídlí ve státě Massachusetts. Prodejní zastoupení společnosti má v celých Spojených státech, v Evropě, na Středním východě, v Africe a i v Tichomoří. Obchodní model společnosti SimpliVity je uskutečňován prostřednictvím prodejců a distributorů v obchodní síti po celém světě.

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty dodavatele použité v našich řešeních
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.