DC

Datová centra se stala za poslední dekádu základním kamenem IT struktur. Sdružují se zde důležité IT technologie společností napříč odvětvími. S příchodem nabízení rozsáhlejších IT služeb mají navíc datová centra a technologie v nich uložené vyšší přidanou hodnotu. Nabízená bezpečnostní řešení mohou sloužit jak samotným poskytovatelům pro jejich účely, tak nabídnout bezpečnost jako službu.

Vzhledem k tomu, že v datovém centru se vyskytují nejrůznější IT technologie, je žádoucí zabezpečit tyto technologie napojené na sítě WAN, které jsou možným terčem DDoS útoků. Rozlišujeme buď volumetrické útoky, nebo útoky aplikační. Záměrem útoků je vytížení linky do takové míry, že dojde k odmítání prováděných požadavků serverů. Tyto útoky mají enormní dopad na fungování služeb, a tedy mají negativní vliv na zákaznickou část nebo kritickou firemní část s cennými údaji. Aplikační útoky už jsou sofistifikovanější a nejčastěji směřují k odcizení soukromých dat. 

Důležitou částí datového centra jsou systémy na optimalizaci zpracování datových toků. Souhrnně je můžeme označit za Application Delivery Control (ADC), který optimálně přerozděluje příchozí požadavky mezi servery, které požadavky zpracují. Díky tomu jsou lépe využívány HW prostředky, čímž dochází k jejich ekonomickému zhodnocení.

Součástí ADC bývá v častých případech možnost SSL offloadingu, který přináší další bez-pečnostní možnosti prováděním zabezpečených spojení mezi klientem a ADC serverem. Backend už může být dále bez šifrování a tedy dochází k jeho odlehčení. Navíc slouží jako prostředník, kdy dochází k rozšifrování komunikace, která může být před doručením na server zkontrolována proti bezpečnostním hrozbám pomocí DPI systému.

Z našeho portfolia najdou uplatnění v datovém centru produkty Radware. Ať už je to řešení pro zabezpečení proti DDoS, tedy Radware DefensePro, nebo ADC s využitím SSL offloadingu Radware Alteon. Místo v datovém centru si určitě zaslouží i Allot s jeho novými produkty SG a SSG určenými pro traffic management a poskytnutí QoE. Jedná se o důležité produkty, které podpoří růst podnikání.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

WAF - Ochrana webu bez zásahu do aplikace

Ačkoli řada bezpečnostních produktů dokonale rozumí komunikaci na síťové a transparentní vrstvě (tj. HTTP protokolu), pouze WAF rozumí rovněž i struktuře a logice konkrétní aplikace, která je pokaždé jedinečná. Nic neochrání Váš web lépe, než Web Application Firewall. A to bez nutnosti jakkoliv zasahovat do stávající aplikace.

Detail řešení

Distribuované síťové funkce uCPE

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem Network Functions Virtualization (NFV) – funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, které musí být realizovány u zákazníka. Potřebujeme otevřenou platformu pro koncové zařízení, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

DDoS ochrana

DDoS útoky jsou principiálně jednoduché útoky za účelem zahlcení aplikací, serverů, infrastruktury. Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem) a komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení

Zajištění přístupu k aplikacím v datovém centru

Počet datových center a jejich velikost roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6 000 000 uživatelů přenese více než 1 TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, a dnes se už dostáváme na desítky GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj zálohované energie, chlazení, zabezpečení, protipožární opatření, vhodně zvolený HW a SW a jeho redundaci, vysokokapacitní a vícenásobnou síťovou infrastrukturu včetně bezpečnosti a řízení datového provozu. Právě posledně jmenovaná bezpečnost a řízení datového provozu je naší specializací.

Detail řešení
10
:69:70:119:120:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.