Tento produkt spadá pod tyto typy produktů:
 • WAF

AppWall

AppWall od společnosti Radware zajišťuje ochranu webových aplikací před nechtěnou manipulací s daty a citlivými firemními informacemi, které jsou přes web prezentované ven.

Jednou z nejkritičtějších otázek současné bezpečnosti je nutnost zajištění kvalitní ochrany před odcizením dat a citlivých firemních informací, včetně údajů o zákaznících – a přesně tento druh služby nabízí webový aplikační firewallAppWall od společnosti Radware. Jeho hlavním úkolem je právě ochrana webových aplikací před záměrnými i nechtěnými bezpečnostními incidenty.

AppWall obsahuje pokročilé filtrovací technologie určené k detekování bezpečnostních hrozeb, blokování útoků a k reportování událostí. Díky silnému konfiguračnímu rozhraní je také schopen garantovat soulad, a to jak s organizační bezpečnostní politikou podniku, tak s legislativou.

AppWall může pracovat s negativním bezpečnostním modelem, což znamená, že veškerý riskantní provoz je blokovaný. Aplikace jde přitom tak daleko, že v provozu může vyhledávat i určité definované řetězce citlivých dat (např. čísla kreditních karet či rodná čísla). Na druhé straně obsahuje i pozitivní bezpečnostní model, který garantuje, že korektní provoz odpovídající definovaným vlastnostem není filtrovaný, zatímco všechen ostatní ano. Tato pokročilá technika detekce sahající až do obsahu dat nevyžaduje neustálé aktualizace signatur nových útoků.

Hrozby, před kterými AppWall chrání:

 • Útoky SQL injection.
 • Instalace a činnost zadních vrátek stejně jako debugovací pokusy.
 • Přetečení zásobníku (buffer overflow) v rámci aplikací.
 • Útoky hrubou silou.
 • Pokusy o útoky XSS (cross-site-scripting).
 • Odposlech dat.
 • Nedovolené změny parametrů.
 • Skrytá manipulace.
 • Odcházení bezpečnostních nastavení.
 • Sběr informací o serveru.
 • Manipulace se sessions.
 • Otrava cookies.
 • Manipulace s webovými službami.
AppWall
Kontaktovat produktového manažera
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.