Nový kontraktor VUMS DataCom

V roli kontraktora VUMS DataCom nově působí ing. Petr Nepovím. O svém pozici říká: "Mou roli v externí spolupráci se společností VUMS Datacom vidím v komunikaci s koncovými zákazníky, u kterých je zřejmý potenciál pro uplatnění technologií v portofoliu VUMS DataCom. Většinu svého obchodního života jsem se pohyboval u zákazníků ze státní správy. Jejich potřebu používat nabízené bezpečnostní technologie vnímám jako největší ze všech tržních vertikál. Výrazná specifika prodeje do státní správy nabízí mnohdy jen malý manévrovací prostor pro diskusi o přínosech nabízených technologií a jejich schopnosti bezproblémové integrace do stávajících systémů zákazníka. Přesto věřím, že má obchodní aktivita má smysl a přinese nové obchodní příležitosti, a ve spolupráci s pečlivě vybranými partnery bude mít svůj přínos pro samotné zákazníky."

Dnešní velmi komplikovaná doba na nás klade výrazné nároky přizpůsobit se nové situaci, která se v mnoha ohledech může stát trvalou změnou. Do práce obchodníka se promítá rapidní snížení osobních mezilidských kontaktů naprosto zásadně.

"Doufám, že dnešní elektronická komunikace s našimi zákazníky či spolupracujícími vendory se, jakmile to bude ze zdravotního hlediska možné, opět vrátí ke klasické osobní komunikaci, která je i mě osobně bližší. Mnoha ekonomickým odvětvím přináší tato doba nemalé starosti, „našemu" IT trhu však, dle mého názoru, přináší především nové příležitosti. Mnoho lidí si uvědomilo až nyní, že bezpečná elektronická komunikace je pro ně naprostou nutností," hodnotí Petr nynější situaci.

Petr se chce zaměřit nejen na samotnou obchodní práci, ale bodem jeho zájmu je rovněž monitoring trhu především bezpečnostních technologií. Z prodejních souvislostí již dnes nabízených technologií VUMsem by rád našel i další technologie vhodné k rozšíření produktového portfolia VUMS DataCom. 

Publikováno: 2020 10 26    |     Zpět na seznam aktualit
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.