Nové možnosti v bezdrátovém připojování IP kamer

Elektronické sítě dohledových a zabezpečovacích systémů se stávají stále inteligentnějším a dynamičtějším prostředím než bývaly. Kamerové systémy procházejí rychlým vývojem, od pasivního monitorování po aktivní sledování a rozpoznávání v reálném čase. S tím rostou i nároky na spolehlivost a kvalitu přenosu signálů od jednotlivých prvků po centrální dispečink. Postupný přechod od WiFi technologií k milimetrovým vlnám je jen přirozeným důsledkem tohoto vývoje.

Současné kamery komunikují s videoservery prostřednictvím ethernetu a proto se nejčastěji připojují do sítě (přenosové, LAN/WAN) metalickým nebo optickým vedením. Často je ale situace umístění kamery taková, že nedovoluje jednoduše připojit kameru do sítě, a pak přichází na řadu bezdrátové připojení. Jaké tedy máme možnosti?

První volbou budou nejspíše rádia typu WiFi využívající protokoly IEEE 802.11x v pásmech 2,4 / 5,4 / 5,8 GHz. Tato rádia jsou snadno dostupná v široké škále produktů různé kvality a ceny. Většinou jsou to jednotky poměrně malé, lehké, snadno se montují a nevyžadují žádné extra přesné směrování. Navíc je lze provozovat i v režimu bod-multibod. Jedná se samozřejmě o bezlicenční pásma, takže odpadají legislativní obstrukce. Ruku v ruce se snadností použití však jde i vysoká četnost využívání těchto pásem k různým účelům, a to nejen komunikačním. Kmitočtové spektrum je na většině lokalit už extrémně vytížené, vzájemné rušení způsobuje kolísání transportního zpoždění, poklesy přenosové rychlosti a výpadky. Navíc mezi rádii není vyžadována autentikace a protokoly jsou normalizované, takže není žádný problém komunikaci zarušit či odposlechnout, což zvláště u bezpečnostních systémů jde proti smyslu jejich používání.    

U přístupu k internetu jsme si na chování těchto sítí už zvykli, kolísání kvality a výpadky už nám připadají normální, ale u sítí sloužících pro naši bezpečnost bychom to neměli tolerovat.

Firma Siklu nyní přichází s produktem, který se svou cenou velmi blíží kvalitnějším WiFi rádiím a který je současně výrazně cenově příznivější nez jiné bod-bodové spoje v nelicencovaných pásmech od 10 do 80 GHz. V pásmu 70/80 GHz je oproti WiFi k dispozici mnohonásobně více přenosového pásma, směrovost antén zaručuje takřka neomezenou kolokaci spojů na jednom přístupovém bodu, úzký paprsek zaručuje nerušený přenos s garantovanými a stabilními parametry a vysoký útlum umožňuje vysokou opakovatelnost kanálů. Pásmo je rovněž bezlicenční, ale využitý přenosový protokol je proprietární, takže je prakticky nemožné data ze vzduchu „ukrást“ nebo zarušit.

Základní výhody spojů Siklu pro nasazení v dohledových sítích lze shrnout takto:

  • Pásma bez interferencí, nezarušené, s obrovskými možnostmi kolokace
  • Malé a stabilní transportní zpoždění
  • Více typů jedné řady (HD/FD, 100-2000 Mb/s)
  • Bezpečný přenos (není to WiFi, úzké paprsky)
  • Malé rozměry a hmotnost
  • Obrovská kapacitní rezerva pro další kvalitativní i kvantitativní rozvoj
  • Možnost řetězit a agregovat signály více kamer
  • Příznivá cena

Bližší informce o jednotlivých produktech naleznete zde: https://www.datacom.cz/spoje-siklu/

VUMS DataCom je autorizovaným distributorem a technologickým partnerem firmy Siklu. Spoje pro otestování rádi zapůjčíme a samozřejmě poradíme s jejich instalací, konfigurací a dohledem.

Publikováno: 2016 02 17    |     Zpět na seznam aktualit
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.