Možnosti řízení přístupu do sítě - NAC

Připravili jsme si pro Vás porovnání vybraných vlastností dvou řešení bezpečnosti přístupu do sítě. Zařízení NETSHIELD a řešení AddNet od společnosti Novicom mají mnoho společného, ovšem cílí na zákazníky rozdílných požadavků a náročnosti a mohou se navzájem doplňovat. 

V tabulce můžete vidět stručný přehled společných vlastností a jednotlivých výhod obou řešení. 

tabulka

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, AddNet exceluje tam, kde je hlavním požadavkem DDI, NETSHIELD nabízí okamžitou blokaci zařízení v síti při detekci Ransomware, Malware, nebo Phisingu.

Řízení přístupu do sítě je v případě AddNetu postaveno na 802.1x standartu, oproti technologii NETSHIELD, který řízení přístupu do sítě řeší pomocí 2. síťové vrstvy a bez nutnosti instalace suplikantů/agentů.

Ochrana proti Ransomware je v podání technologie NETSHIELD řešena karanténou koncového bodu, která předchází nákaze. Rychlost reakce se pohybuje okolo 40ms přerušením komunikace dříve, než dojde k rozšíření škodlivého software nebo úniku dat.

Obě řešení jsou schopné propojení se systémy SIEM, NETSHIELD navíc dokáže zablokovat nechtěné zařízení v síti i bez integrace s Ethernet přepínači a získat tak čas pro operátory na řešení bezpečnostní hrozby, nebo operačních problémů.

K většině úspěšných útoků dochází na základě známé zranitelnosti. NETSHIELD kontinuálně prověřuje všechna zařízení v síti na známé zranitelnosti a pomocí reportu jasně vidíme, kde jsou největší slabiny a na co se zaměřit.

V neposlední řadě můžete vnímat rozdíly v rychlosti nasazení a implementaci, která je u technologie NETSHIELD v řádu hodin s porovnáním dnů u technologie AddNet.

Obě řešení jsou výkonným nástroji pro řízení přístupu do sítě, každé navíc přidává další vlastnosti. Výběr správného řešení záleží na konkrétních požadavcích a možnostech zákazníka vycházejících z analýzy sítě se kterou vám rádi pomůžeme.

Publikováno: 2018 01 16    |     Zpět na seznam aktualit
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.