Mk I - SW konektor z řady DC Product Family

Společnost VUMS DataCom představuje nový produkt Mk I z řady DC Product Family. Jedná se o softwarový konektor, jež blokuje nežádoucí a nebezpečná zařízení v síti. Naslouchá výstupům detektoru síťových anomálií Flowmon ADS a při zaznamenání nadefinované bezpečnostní hrozby předá IP adresu označeného zařízení do technologie NetSHIELD. Ta v řádu desítek milisekund účinně zařízení zablokuje. Bez dalšího zásahu administrátora takovéto zablokované zařízení již nemůže po dané síti komunikovat.
Konektor zásadně rozšiřuje funkci Flowmon ADS z informativní o aktivní mitigaci propojením s blokačním mechanismem zařízení pro řízení přístupu do sítě NetSHIELD.

DC Product Family - řada produktů společnosti VUMS DataCom, která využívá dlouholetých znalostí trhu a nabízí partnerům a zákazníkům námi speciálně navržená řešení s přidanou hodnotou v podobě znalostní báze a technické podpory.

Pro tento nový produkt hledáme partnera, s kterým bychom mohli spolupracovat na případové studii.  Získáte tak reálné zkušenosti se SW konektorem přímo v síti vašich zákazníků, kteří mají instalován Flowmon ADS a nebo technologii NetSHIELD, případně se je chystají nasadit. Vy jako partner realizující případovou studii budete mít možnost se prezentovat v mezinárodním měřítku prostřednictvím českých a zahraničních kanálů výrobců. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace.

SW konektor Mk I

Schéma řešení popisuje propojení centrální lokality s pobočkami.
V každé z těchto lokalit probíhá sběr dat NetFlow a je posílán do centrálního kolektoru, který informace vyhodnocuje, zpracovává a za použití metod behaviorální analýzy (Flowmon ADS) vyhodnocuje anomálie a odchylky od běžného provozu. V každé lokalitě je nasazena bez-agentní technologie NetSHIELD, která provádí řízení přístupu do sítě (NAC). Umožňuje tak nebezpečná, nevyhovující nebo neznámá síťová zařízení efektivně a rychle blokovat.

SW konektor Mk I propojuje technologii NetSHIELD s výsledky behaviorální analýzy a automaticky blokuje zařízení, která jsou vyhodnocena jako nebezpečná či nežádoucí.

 

 

Publikováno: 2019 03 04    |     Zpět na seznam aktualit
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.