Access

Přístupové sítě poskytovatelů veřejných a komunikačních služeb se vyznačují požadavkem na širokou variabilitu uživatelských zařízení. Připojení uživatelských zařízení do sítě poskytovatele služby je funkcí přístupové sítě. Výběr konkrétní technologie je závislý na místních podmínkách, a proto se používají různorodá média, optika, metalické páry nebo bezdrátová připojení. Tato variabilita často vede k velmi komplexním řešením, která jsou náročná na správu. Dokážeme-li integrovat v jednom zařízení širokou škálu uživatelských rozhraní a zároveň sadu přístupových technologií, výrazně eliminujeme komplexitu přístupové sítě.

Přístupové sítě jsou doménou VUMS DataCom od svého počátku v roce 1993. Podle požadavků zákazníků jsme postupně rozšiřovali naši nabídku po současné bezkonkurenční pokrytí všech známých technologií na straně zákaznické i síťové. Zastupujeme technologie švýcarských společností FlexDSL a albis-elcon, izraelských RAD, ECI a Siklu a projektově i další dodavatele technologií tam, kde naše nabídka nestačí. Rozumíme požadavkům zákazníků, pro které se vždy snažíme nalézt vhodné řešení, nezřídka děláme zákaznické modifikace, když neexistuje standardní výrobek.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Chytrá bezdrátová poslední míle

O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování sportovního klání nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99 % času funguje služba bezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný.

Detail řešení

Distribuované síťové funkce uCPE

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem Network Functions Virtualization (NFV) – funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, které musí být realizovány u zákazníka. Potřebujeme otevřenou platformu pro koncové zařízení, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročná. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každý další typ fyzického rozhraní předání služby věc komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Detail řešení

Ethernet služby s garantovaným SLA

Připojení k internetu je dnes samozřejmostí, ať už se jedná o domácnosti, malé firmy anebo velké korporace. Propustnost internetu je v porovnání s jeho začátky obrovská. Z uživatelského hlediska je dosažena taková úroveň, kdy filmy ve vysoké kvalitě stahujeme rychleji, než se na ně dokážeme dívat. Vysoká propustnost sítí nám umožňuje přesunout většinu dat do datových center a různých cloudů. Stále více používáme aplikace, které nejsou na našich lokálních serverech, běží přímo z privátních, nebo veřejných cloudů. Stáváme se závislými na datovém připojení, nedokážeme bez něj pracovat.

Detail řešení

Propojení operátorů - nové obchodní příležitosti

Propojení operátorů technologií ethernet je dnes celkem běžné. Ethernet se ale v naprosté většině případů používá jen jako transport pro protokol IP mezi dvěma nejbližšími uzly sítě. Skutečné propojení operátorů, ISP a také datových center je tedy na třetí vrstvě OSI modelu, IP hraje klíčovou roli. Existuje ale řada aplikací, kde IP nevyhovuje a v konečném důsledku jednak nesplňuje technické požadavky aplikace a také řešení velmi prodražuje. To je také důvod, proč se stále používají okruhy na bázi TDM, které splňují požadavky zákazníků s vysokými nároky na SLA. Carrier Ethernet spojuje tyto dva světy, flexibilitu a propustnost IP sítí a nároky na SLA známé z TDM sítí. Carrier Ethernet umožní vytvořit datový okruh přes více operátorů s end-to-end měřením. Na rozdíl od TDM sítí nabízí Carrier Ethernet větší propustnost s mnohem nižšími náklady a to i v porovnání se sítěmi na bázi IP.

Detail řešení

WDM - vícenásobné využití optických vláken

Optické kabely, přenosové médium, o jehož využití k datovým přenosům se uvažovalo již od 50. let minulého století. První kabely byly pokládány už od 70. let, nicméně k masivnímu využívání došlo až později díky dramatickému snížení útlumu vlákna spolu s rozvojem souvisejících technologií, hlavně transceiverů. Dnes jsou optické kabely i související technologie cenově běžně dostupné a pokládání optických kabelů je považováno za dobrou investici do budoucna.

Detail řešení

Přístupové technologie pro posledních 100 metrů

Nové aplikace jsou stále náročnější na šířku pásma, ve firmách i domácnostech je stále více zařízení, která umožňují sledovat video v HD rozlišení, synchronizujeme cloudy, dat je stále více, rychlosti do 100 Mbps přestávají stačit. Potřebujeme se blížit gigabitovým rychlostem, nebo aspoň násobkům 100 Mbps. Optiku pro každého účastníka není možné zajistit, je to stále moc drahé, posledních 100 metrů musíme překonat dostupnými médii.

Detail řešení
10
:69:36:37:41:93:118:126:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje, a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zařazením do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.


Souhlasím se zasíláním newsletteru VUMS DataCom s informacemi, a to na dobu neurčitou do odvolání.