Webináře

Plán VUMS webinářů pro rok 2017

Pro letošní rok 2017 se budeme věnovat několika stěžejním tématům, pro které v rámci kampaní připravujeme řadu webinářů.

Téma: L2 IPS

Jako jeden z kritických bodů ICT se stará o řízení přístupu do sítě. Rozpozná všechna připojená zařízení a povolí přístupu do sítě pouze těm definovaným. Kontinuálně zjišťuje, jestli komunikující zařízení nemají nějakou známou zranitelnost (CVE) a „vyčistí“ provoz od přístupů na phishingové servery a zamezí šíření malware.

 Funkce L2 IPS:

  • Nechtěným, neznámým a / nebo nedůvěryhodným zařízením dynamicky nebo manuálně v přístupu do sítě zamezí.
  • Na drátech i v bezdrátu kontroluje jaké zařízení se pokouší připojit do chráněné sítě.
  • Pokud v provozu rozpozná zero-hour malware nebo pokusy o komunikaci s phishingovými servery, tuto komunikaci znemožní nebo ji (variantně) přesune do karanténní VLANy.
  • Nad zařízeními, které mají povolený přístup do sítě kontinuálně provádí rozsáhlý audit na přítomnost známých hrozeb (CVE).
  • Zabudovaný nástroj řídí workflow nad zachycenými bezpečnostními neshodami. To umožní vhled i non IT manažerům, pro které je jinak pohled na řešení počítačové bezpečnosti složitý.

Téma: IoT

Za zkratkou IoT (Internet of Things, česky internet věcí) se ukrývá označení pro chytré přístroje, které jsou schopny připojovat se na internet a komunikovat mezi sebou prostřednictvím této celosvětové počítačové sítě. Typicky jde například o zařízení, která umožňují sledování či ovládání některých funkcí na dálku. Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítačového tabletu přes internet, i když je uživatel na druhém konci planety. Celosvětovou počítačovou síť mohou tímto způsobem využívat nejrůznější rekordéry, meteorologické stanice, ale klidně také chytré žárovky, u kterých je možné upravovat teplotu světla.

Počet připojených zařízení nasazených ve firmách letos dosáhne asi 3,1 miliardy. Výdaje na firemní IoT budou v roce 2017 představovat 57 % všech výdajů na IoT.

Celkové výdaje na koncové body a služby internetu věcí (IoT, Internet of Things) dosáhnou bezmála dvou bilionů dolarů.  Největší podíl na růstu internetu věcí mají Čína, severní Amerika a západní Evropa – tyto tři regiony budou v roce 2017 představovat asi 67 % internetu věcí z hlediska počtu instalovaných zařízení.

Téma: NBA

NBA (Network Behavior Analysis) je systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, založený na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti. Cílem je odhalení provozních problémů a zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě. Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby. Monitoring síťových komunikací a NBA byly zařazeny mezi nejdůležitější technologie pro ochranu sítí.

 

Kalendář:

Datum:                        Téma:                        Název webináře:

 

Konkrétní témata webinářů a termíny do konce roku 2017 budou doplňovány. Změna termínů a témat vyhrazena.

 

Záznamy webinářů z roku 2016

Webinář - problematika DoS/DDoS útoků

Webinář DoS/DDoS pro pokročilé

Webinář III. - implementace DoS/DDoS řešení a simulace útoků

VUMS webinář: WAF

VUMS webinář: Implementace DDoS ochrany v ČD-T

VUMS webinář: SSL inspekce

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.