SDN

SDN (Software Defined Network) je největší změnou v komunikacích za posledních deset let. Sítě jsme stále zrychlovali, snažili jsme se o větší dostupnost, využívali datové sítě nejen pro data. S dostupností se změnilo používání a také očekávání uživatelů, konektivitu potřebujeme všude. Něco však bylo na cestě za konektivitou přehlédnuto, původní definice datových komunikací formou komunikačních protokolů už nestačí. Podstatné je, jak síťové elementy a služby, které poskytují, uvést rychle v život, jak rychle reagovat na dynamické změny dané dnešní mobilitou uživatelů. Klasické způsoby správy selhávají, nebo jsou neúnosně drahé.

Většina výrobců, kteří se hlásí k SDN, často tvrdí, my už to dávno děláme. Zákazníci však potřebují zásadnější změnu. Potřebují se zbavit závislosti na konkrétních výrobcích, potřebují oddělit fyzická zařízení od jejich funkcionality. Funkce sítě jsou přeneseny do kontrolní vrstvy - kontroléru, funkce zákaznických zařízení je omezena na propustnost a konektivitu. Pro taková zákaznická zařízení se vžil pojem “White switch”, přepínač se standardním OpenFlow software. Je zřejmé, že takové SDN řešení jednoznačně eliminuje závislost na výrobcích hardware a výrazně urychluje výběr a nasazení nových síťových prvků.

 

Snížení provozních nákladů datové sítě však není vše, co SDN přináší. Definované otevřené rozhraní nad kontrolní vrstvou zpřístupňuje síť novým aplikacím. Tam kde jsme doposud byli svázáni možnostmi software od jednotlivých síťových prvků, máme v SDN přístup ke všem síťovým prvkům ovládaným kontrolérem. Otevírá se tak cesta k aplikacím, které byly zcela nemyslitelné, nebo ekonomicky nezdůvodnitelné. Současně se otevírá nový ekonomický model s aplikacemi nad SDN.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Distribuované síťové funkce - D-NFV

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí nový přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem NFV (Network Functions Virtualization) - funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, ale musí být blíž u zákazníka. Potřebujeme u zákazníka otevřenu platformu, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení
10
:69:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.