Toto řešení spadá pod oblasti:

Virtualizace IP VPN v kombinaci s Carrier Ethernet přístupem

IP VPN jsou po mnoho let jediným dostupným a ekonomickým řešením pro propojení korporátních sítí. Jednotícím prvkem je protokol IP a to v sítích privátních, v sítích jednotlivých operátorů anebo při využití veřejného Internetu. Rozšíření IP a hlavně využití veřejného internetu je hlavní důvod masivního rozšíření privátních sítí využívajících IP VPN. Technologie IP VPN nám umožní připojení k naší privátní síti všude tam, kde je připojení k Internetu.

Používání IP VPN má však i své slabší stránky, technologie využívá šifrování, které je náročné na výpočetní výkon a celkovou komplexitu instalace. Operátor může přenechat správu IP VPN na zákaznících, ale tím zvyšuje nároky na jejich ICT infrastrukturu. Nebo může spravovat IP VPN zařízení u zákazníka, to je však velmi náročné na provozní náklady spojené s údržbou zařízení mimo vlastní síť. Z technického hlediska jsou IP VPN velmi bezpečné, ale vytvářejí velké zpoždění IP paketů a tak eliminují aplikace pro práci v reálném čase, video konference, telefony a podobně.

Řešením z pohledu operátora je využití L2 sítě pro připojení zákazníků a posunutí IP VPN koncentrátoru do datového centra operátora. Zákazníci jednoho operátora tak mohou propojit své pobočky přes L2 VPN a použít IP VPN jen pro připojení poboček, které jsou u jiného operátora. IP VPN koncentrátor je ve správě operátora. IP VPN jsou virtualizované a poskytované jako služba. Virtualizace a umístění IP VPN koncentrátoru do datového centra operátora eliminuje problémy s výpočetním výkonem a umožní snadnou multiplikaci bez nutnosti instalace u zákazníka. U zákazníka je pouze EDD (Ethernet Demarcation Device), které je snadno spravovatelné a umožní přístup k širšímu spektru služeb operátora bez omezení protokolem IP.

Výhody řešení:

  • Ethernet jako přístupová technologie umožní virtualizaci širokého spektra síťových funkcí
  • Zjednodušení nasazení IP VPN jako služby operátora, nebo privátního cloudu.
  • Snížení nákladů na provoz ICT firemních zákazníků
  • L2 Propojení operátorů, nebo privátních “cloudů"  L2 okruhy 
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Virtualizace IP VPN v kombinaci s Carrier Ethernet přístupem

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.