Toto řešení spadá pod oblasti:

Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Optická vlákna jsou nejpopulárnějším přenosovým médiem na všech úrovních telekomunikačních a datových sítí. Poskytují obrovskou přenosovou kapacitu při vysoké spolehlivosti proti výpadku či rušení přenosu. Položení optického kabelu je však časově i investičně náročné a ne vždy je to jednoduchá záležitost. Jsou místa, kde optiku protáhnete jen velmi těžko, nebo to není možné. Častou překážkou jsou pozemní komunikace, vodní toky či památkáři bránící rozkopání historického centra města.

Právě v situacích, kdy se pokládka optiky protahuje díky obstrukcím, nebo kdy je pokládka ekonomicky neodůvodnitelná, přijde vhod jiné, náhradní řešení. Jednou z náhradních či dočasných variant bývají často mikrovlnné spoje, jejich výhodou je rychlost realizace. Bezlicenční spoj se dá zprovoznit doslova do druhého dne, podstatná je také cenová dostupnost a navíc jako dočasné řešení je mikrovlnný spoj snadno demontovatelný a přenositelný do jiné lokality. Jediné co vyžaduje, je přímá viditelnost. Kapacity současných spojů již dosáhly 5Gb/s, sice daleko od možností optiky, ale v mnoha aplikacích nebo scénářích použití plně dostačuje. Například připojovat optikou panelové domy na sídlišti, pokud tam máte zatím jen dva tři klienty, je ekonomicky neefektivní, mikrovlnný spoj však může mít návratnost nižší než 12 měsíců. Bude-li počet klientů narůstat, máte dostatek času položit optiku a následně mikrovnný spoj přemístit do jiné lokality.

VUMS DataCom má ve svém portfoliu dvě technologie, pro výše uvedené použití. Rádia EtherHaul izraelské firmy Siklu, určená pro bezlicenční pásma E-band a V-band, jsou u nás již dostatečně známá, během tří let se staly jasnou jedničkou na trhu E-bandových spojů. Spoje poskytují vysokou kvalitu služby s kapacitou až 1Gbps fuill duplex na vzdálenosti do cca 2km. Spoj pro licencovaná pásma IP-20C firmy Ceragon Networks poskytuje až 2Gb/s fullduplex na vzdálenost až desítek kilometrů, a přestože vyžaduje placený kmitočtový příděl, pomalu si tato technologie získává své příznivce. Ve svém segmentu je unikátním řešením a často jedinou možností jak spojení realizovat. VUMS DataCom je partnerem a přímým dovozcem obou zmiňovaných technologií a obě řady produktů patří do stabilního portfolia dodávaných řešení.

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Spojení bod-bod jako náhrada optického vlákna

Diagram znázorňuje v zásadě obě základní aplikace mikrovlnných spojů bod-bod: propojení dvou POPů jednoho poskytovatele a připojení koncového uživatele k síti poskytovatele.

E-bandová rádia ve své plně duplexní verzi mohou díky své vysoké kapacitě dobře plnit úlohu náhrady optického vlákna. V halfduplexní verzi se často uplatňují v posledních mílích, kde je obvykle provoz výrazně nesymetrický.
Řešení se netýká pouze E-band pásma, ale obecně jakéhokoli kmitočtového pásma určeného pro pevné mikrovlnné spoje bod-bod, ať už bezlicenčního nebo licencovaného. Volba pásma je dána požadovanou kapacitou a délkou spoje.

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.