Toto řešení spadá pod oblasti:

Ethernet přes všechna média

Datové komunikace jsou proslulé pestrostí komunikačních protokolů a rozhraní. V dekádách svého vývoje vznikala různá rozhraní pro předání datových služeb a všechna tato rozhraní byla závislá na komunikačních protokolech a k nim připojeným zařízením. S každým novým rozhraním rostla komplexita sítě a její údržba byla a je nesmírně náročnou. Potřebujeme-li předat službu, ať už zákazníkovi, nebo interně v rámci organizace, každé další fyzické rozhraní předání služby komplikuje a prodražuje. Ideální by bylo mít jedno fyzické rozhraní, na kterém můžeme předat různé služby.

Carrier Ethernet tento požadavek splňuje, jedno fyzické rozhraní, které předá různé služby s požadovaným SLA. Rámce Ethernetu je možné přenést přes většinu dostupných médií. K transportu může být použito několik E1 linek, několik měděných párů nebo dokonce několik SDH rozhraní STM-1, STM-4 umožňující přenášet i 1Gb Ethernet. Rádia mají na výstupu Ethernet s EDD funkcionalitou.

Carrier Ethernet nám umožní vytvořit kolem naší heterogenní sítě obálku s jednotným rozhraním pro všechny předávané služby - Ethernet. Každá služba může mít vlastní SLA a to bez ohledu na přenosovou technologii. Všechna připojená zařízení budou mít jedno rozhraní - Ethernet. Například Ethernet na připojeném směrovači je řádově levnější než SDH. 

Výhody řešení:

  • Ethernet je jediné rozhraní pro předávání služeb
  • Výrazně nižší náklady pro připojení zařízení do sítě
  • Unifikace služeb v celé síti
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Ethernet přes všechna média

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.