Toto řešení spadá pod oblasti:

Distribuované síťové funkce - D-NFV

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí nový přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem NFV (Network Functions Virtualization) - funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, ale musí být blíž u zákazníka. Potřebujeme u zákazníka otevřenu platformu, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

D-NFV společnosti RAD je Carrier Ethernet demarkační zařízení s otevřenou architekturou pro instalaci instancí NFV. Z hlediska operátora, nebo organizace v sobě slučuje funkci předání služby na demarkační vrstvě s garantovaným SLA, variabilitu síťových funkcí a distribuci NFV z centrálního místa sítě. Zákazník si může vybrat funkce sítě podle potřeby a instalovat je tam, kde je jich zapotřebí. Zařízení je otevřené pro NFV aplikace třetích stran.

Typickými aplikacemi pro D-NFV je například NetFlow sonda pro sběr dat a ochranu sítě detekcí anomálií. Umístění dedikované NFV sondy sníží zátěž směrovačů, zjednoduší použitou infrastrukturu eliminací dedikované HW sondy, přepínačů a tapů a sníží náklady na administraci a distribuci SW. Další vhodnou NFV aplikací je kombinace DDI a NAC, kde právě distribuovaná architektura D-NFV podporuje potřebu distribuované architektury pro DDI a NAC v rámci aktivní bezpečnosti sítě

Výhody řešení:

  • distribuované síťové funkce
  • garantované služby s SLA
  • otevřená architektura pro NFV
  • podpora MSS modelu
Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Distribuované síťové funkce - D-NFV

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.