Toto řešení spadá pod oblasti:

Chytrá bezdrátová poslední míle

O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování sportovního klání nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99% času funguje služba nezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný…

Existují způsoby jak dosáhnout pozitivnějšího vnímání kvality služeb v návaznosti na mikrovlnné spoje, které jsou asi nejčastějším prostředkem poslední míle, a které jsou velmi často tím nejslabším článkem přenosového řetězce. Většinou je k nim však přistupováno jen jako k přenosovému médiu, nic než přenos dat z bodu A do bodu B se od nich neočekává. Před a za spoj se zapojují switche, routery a jiná koncová zařízení, na kterých se pak definují parametry jednotlivých služeb.

To je ovšem často zbytečné, neboť naprostá většina moderních mikrovlnných spojů je dnes vybavena alespoň základní sadou L2 funkcí. Technici vědí, že se často zbytečně navyšuje množství zařízení zapojených v řetězci a celá trasa může působit nehomogenně a nekompaktně, komplikuje se dohled nad zařízeními jako takovými, komplikuje se dohled služeb provozovaných na těchto trasách. Navíc některé funkce řízení kvality fungují pouze tehdy, jsou-li integrovány přímo v zařízení a nelze je suplovat externím zařízením. A obchodníkům je zase jasné, že rostou náklady na zřízení a provoz služeb. Proč tedy nevyužívat funkcionalit integrovaných přímo do mikrovlnných technologií a nesnížit tak investice nutné pro poskytování nových služeb…?

Více informací Skrýt detail
Kontaktovat produktového manažera Produkty použité v řešení
Chytrá bezdrátová poslední míle

Příklad takového řešení je znázorněn na diagramu. Diagram představuje zjednodušeně topologii sítě poskytovatele služeb (uprostřed) s jeho centrálním bodem připojením k internetu (vlevo) a koncovým zákazníkem (vpravo). 

Ve výše uvedeném schematu je páteřní část sítě operátora reprezentována Ethernet ringem, jehož jeden segment je tvořen mikrovlnným spojem v bezlicenčním pásmu a jeden segment spojem v placeném pásmu. V jednom z bodů ringu je umístěno demarkační zařízení (EDD), na kterém jsou operátorovi předávány datové, hlasové a video služby. Hlavní přípojná linka může být případně osazena zařízením na analýzu, vizualizaci a řízení toků až na úroveň uživatele. Přístupová část sítě je reprezentována jedním zálohovaným nelicencovaným spojem zakončeným účastnickým demarkačním zařízením. V reálu bývá topologie samozřejmě mnohem složitější, jednotlivé trasy vedou skrze mnoho transportních a síťových zařízení, nicméně koncového zákazníka nezajímá topologie ani použité síťové technologie, jediným měřítkem pro něj je kvalita a transparentnost poskytnuté služby. Kvalitativní parametry jsou zahrnuty komplexně pod SLA a jejich vnímání zákazníkem nazývýme QoE - Quality of Experience

Více informací Skrýt detail

modrá jako povodí řek, zastupuje datové komunikace - zelená jako odpradávna barva pravoboku, zvyšuje kvalitu komunikací 

Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.