Vedení společnosti

Vedení společnosti VUMS DataCom.

Jan Damborský Ředitel společnosti

Jan nastoupil do společnosti VUMS DataCom jako Business Development Manager. Několik let se věnoval novým možnostem, obchodním příležitostem a navrhoval plány vývoje společnosti s ohledem na český trh a s porozuměním pro dodavatele i partnery. Zkušenosti na mezinárodním poli ve velkých zahraničních firmách získává od roku 1995 od pozic technických po obchodní, jakým byl například post OSS/BSS produktového manažera pro oblast Evropy, Středního Východu a Afriky nebo post oblastního obchodního manažera pro střední a východní Evropu. Tím Janův seznam působení v zahraničí zdaleka nekončí. Jako ředitel prodeje v rámci Evropy působil v zemích Beneluxu, severských státech a Estonsku.
Přes 15 let zkušeností v odvětví IT a telekomunikace na trhu střední a východní Evropy Jan zúročil mimo oblast produktového managementu také v marketingu. Na rozvoji nových projektů se podílí s chutí a vysokým pracovním nasazením. Vynikající komunikační schopnosti a vize úspěšného výsledku stojí za úspěšnými nabídkami nových technologických řešení a budování sítě obchodních partnerů.

 „Jan má velké znalosti toho, jak dosáhnout úspěchu v regionu východní Evropy, ať už jde o získávání nových zákazníků nebo rozvíjení obchodní sítě partnerů. Mezi další dovednosti bych zařadil talent naslouchat, trpělivost, díky kterým se s Janem opravdu skvěle spolupracuje a uživatelé respektují jeho široké znalosti oboru spojené se skutečnou touhou pochopit jejich podnikatelské výzvy.“

- David Collins
Sales Director

Z pozice ředitele společnosti vidí Jan především možnost vést firmu otevřeně s důrazem na objektivní rozdělení kompetencí. VUMS DataCom vnímá jako stabilní firmu na českém trhu, ve které mají zaměstnanci bohaté zkušenosti s mnohými technologiemi. Důležitá je pro něj podpora a získávání zkušeností zaměstnanců, kteří se v profesním světě i nadále neztratí. Janova vize směřování společnosti je jasná – VUMS DataCom jako technologický partner nejen pro největší české systémové integrátory vybere správné řešení vytvořené na míru.
Mezi oblasti Janových profesních zájmů patří bezpečnostní systémy, Wireless, Carrier Ethernet a především SDN a NMS/OSS systémy. Jan dokáže vidět krásu jednoduchosti a praktičnosti díky vztahu k řemeslům a přírodě, ze kterých čerpá inspiraci a klid. Ideální technologie je pro něj taková, která skutečně funguje a ani o ní nevíme.
Bohaté zkušenosti z působení v zahraničních firmách, jasná představa o budoucím směřování společnosti a jeho cílevědomost předurčují Jana na pozici výkonného ředitele společnosti VUMS DataCom.

Více informací
Libor Jungbauer Ředitel zákaznické podpory

Libor je součástí technického týmu VUMS DataCom od roku 1995. První technické znalosti získal za jeho působení ve společnosti Softpro, kde působil jako technický specialista pro úpravy zákaznického software a v roli technické podpory. Liborovou doménou ve VUMS Datacom byla od začátku technická podpora zákazníků, pro kterou jsou nezbytné jeho technické dovednosti a zároveň perfektní komunikační schopnosti směrem k zákazníkům kombinované s analytickým uvažováním. 
Dnes je Libor uznávaným odborníkem v mnoha oblastech datových komunikací, zvláště pak jedním z mála předních českých specialistů na technologii DWDM. Liborovy znalosti podložené mnohaletými praktickými zkušenostmi mají své základy v detailním studiu standardů, zvláště pak otevřených standardů, které usnadňují komunikaci a umožňují rozvoj otevřených systémů. Smysl pro preciznost se odráží i v jeho zájmu o HiFi systémy vyznačující se vysokou věrností reprodukce akustického signálu, případně celé cesty od záznamu po reprodukci. Právě Liborovo umění naslouchat, základní kámen komunikačních dovedností, má zásadní vliv na vnímání kvality poskytovaných služeb a zvláště pak roli CTO, kterou ve VUMS Datacom zastával 5 let. Na podzim roku 2016 byl jmenován ředitelem zákaznické podpory, kde má na starosti tým technických specialistů a zodpovídá za fungování veškerých činností zákaznické podpory v organizaci.

„Dostal jsem důvěru a udělám všechno co umím, abych ji nezklamal.“

Více informací
Martin Buroň Ředitel zákaznických služeb

Martin pracuje ve společnosti VUMS DataCom již 16 let. V roce 2000 nastoupil na pozici produktového manažera, z nějž se nedávno transformoval na business development manažera.
Před příchodem do VUMSu více než 10 let pracoval na pozici jednatele a technického ředitele malé česko-německé firmy zaměřené na privátní rádiové sítě. Hlavním vlivem, který Martina formuje nejen po profesní stránce, je dle jeho slov zájem o vlastní práci. V dnešní době už se nedá stanovit přesná hranice mezi profesním a osobním životem. Práce sama musí být i koníčkem, jinak ji člověk nemůže dělat dlouhodobě a především dobře.

„Loni jsem spadl do kategorie 50+, tedy do skupiny na pracovním trhu nejvíce ohrožených lidí. Pro mne to znamená, že si musím stále pečlivěji hlídat, aby mi obrazně řečeno neujel vlak - a zvyšování kvalifikace o nové dovednosti je myslím dobrá cesta.

Ve firmě, jakou je VUMS DataCom, je běžné funkce kumulovat. Martin tak má i nadále na starosti ze své pozice business development manažera oblast mikrovln a WDM. V souladu se svou životní filozofií si doplňuje vzdělání a nedávno získal mezinárodně uznávané certifikáty PRINCE2 na projektový management a ITIL na řízení služeb v ICT. Ty jsou často vyžadovány pro účast ve výběrových řízeních, kterých by se VUMS DataCom účastnil ať už jako hlavní garant nebo jako subdodavatel někoho z partnerů.
Martinovo další vzdělávání je jasným signálem, kam směřuje VUMS DataCom – čím dál více se zaměřujeme na technologie a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Každý jednotlivý obchodní případ je něčím unikátní a proto je dobré k němu přistupovat jako k projektu. Martinův projektový přístup pomáhá řešit tyto obchodní případy komplexně, včas a efektivně.
Realizace složitějších a komplexnějších řešení obnáší nejen dodání hardware ale i řadu doprovodných služeb jako jsou implementace, integrace, konfigurace. Sofistikované řešení si zákazník nenaimplementuje sám ale logicky toto požaduje jako součást dodávky. Navíc stále více převažuje trend méně kupovat hardware zato víc nakupovat služby.
Jmenování Martina do funkce ředitele zákaznických služeb a projektového manažera je jasným signálem, že ve VUMS Datacom si ceníme jak jeho mnohaletých zkušeností tak profesionálních vědomostí.

„Věřím že důvěru nezklamu a budu pro VUMS DataCom i nadále platným a užitečným členem týmu.

Více informací
František Pěč Jednatel společnosti, finanční a technický ředitel

František je zakládajícím členem společnosti VUMS Datacom. Před založením společnosti v roce 1993 pracoval ve Výzkumném Ústavu Matematických Strojů, kde se věnoval návrhu integrovaných spojů a oživování hradlových polí. 
Společnost VUMS Datacom byla od počátku zaměřena na datové komunikace a František zde technologicky zajišťoval nejdříve problematiku LAN sítí, později technologie společnosti RAD, optické spoje, DWDM, zabezpečení sítí a další. Díky svému smyslu pro detail a stálému zájmu o nové technologie se z původní technické pozice stal technologickým vedením společnosti v pozici CTO a nakonec CEO.
Františkův zájem o technologie nekončí datovými komunikacemi, zajímá se o teoretickou fyziku a kosmologii, obory, které slučuje hledání matematických modelů, ale také mající přesah do filozofie - soustavného, racionálního a také kritického zkoumání skutečnosti. Obecná spojitost věcí a smysl pro fair-play, který vychází z Františkova mnohaletého aktivního působení v softballovém klubu, jsou hlavními rysy každého Františkova jednání.

Více informací
Radek Petrželka Obchodní ředitel

Radek je jedním z pilířů společnosti VUMS DataCom. Po vystudování Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na začátku 90. let se dostal do víru výpočetní techniky jako správce počítačové sítě ve společnosti Vítkovice a.s. Po několika letech byl přetažen z čistě technické pozice na prodejní post do firmy Soft-Tronik, dnes známé jako Arrow ECS. Po získání cenných zkušeností s obchodem se přestěhoval do Prahy a působil ve firmě Tech Data Distribution jako sales specialist. 
Do VUMS DataCom nastoupil před patnácti lety jako produktový manažer. Za dlouhodobě stabilní výsledky a hluboké profesionální znalosti obchodu byl Radek ve společnosti jmenován obchodním ředitelem s kompetencí řízení celého obchodního procesu od počátku až ke zdárnému dodání produktu nebo služby spokojenému zákazníkovi.
Radkovým cílem na nové pozici je především zjednodušit procesy v rozrůstající se firmě, upevnit spolupráci se stávající partnery a rozvíjet nové obchodní příležitosti hlavně v oblasti služeb.
Neustále prohlubuje svou odbornost dalším vzděláváním, což dokládají získané certifikáty a absolvovaná školení. V poslední době se věnuje studiu MBA. Rád si rozšiřuje obzory cestováním a ve volném čase se věnuje rekreačním sportům.

Více informací
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.