NFV

NFV

Virtualizace síťových služeb je nezbytným evolučním krokem moderních sítí. Zvykli jsme si virtualizovat servery, aplikace a celá datová centra, ale služby sítě na virtualizaci ve větším rozsahu ještě čekají. Přesto je zde celá řada dostupných technologií, které nám virtualizaci síťových funkcí umožní už dnes. Stejně jako v datových centrech je možné oddělit aplikace od konkrétního hardware, i v komunikacích je možné eliminovat hromady specializovaného hardware a přenést jejich funkce do virtuálních instancí.

Oddělení síťových funkcí od hardware umožňuje jejich snazší správu a rychlejší nasazení podle okamžitých potřeb. V ideálním případě bychom potřebovali komunikační infrastrukturu, která má otevřené programovatelné rozhraní a proto je NFV spojováno s SDN. Otevřenost SDN je ideální platformou pro implementaci virtuálních služeb sítí.

Více Méně
SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Distribuované síťové funkce - D-NFV

V souvislosti s SDN se mluví o aplikacích, které tato otevřená síťová architektura přináší. Vzniká nové aplikační rozhraní, které nabízí nový přístup k aplikacím bez regionálního omezení, virtualizujeme síťové funkce. Právě zde se vžil pojem NFV (Network Functions Virtualization) - funkce, ve své podstatě nezávislá na SDN, ale právě NFV může maximálně využít otevřenosti SDN rozhraní. Potřebujeme dostat aplikace — funkce sítě k zákazníkovi dynamicky, podle okamžité potřeby. Většina takových virtualizovaných funkcí zůstane v datovém centru a je dynamicky přidělována zákazníkům. Jsou ale funkce, které bychom si přáli virtualizovat, ale musí být blíž u zákazníka. Potřebujeme u zákazníka otevřenu platformu, která by nám umožnila dynamicky přidávat funkce sítě podle potřeby, potřebujeme distribuované NFV.

Detail řešení
10
:69:32:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.