NBA

Problematika bezpečnosti je v ochraně před neznámou hrozbou. Většina bezpečnostních systémů je ale založena na známých hrozbách. Dojde-li k útoku, poučíme se a navrhneme obrané opatření. Příkladem jsou například zámkové vložky, které se stále vylepšují podle schopnosti zlodějů prolomit ty současné. Něco musí být překonáno, abychom posílili bezpečnostní opatření. V datových sítích to funguje podobně, firewally, IDP systémy i antivirové programy se učí z úspěšných útoků. Bylo by pěkné tento první útok předvídat, aby vůbec nenastal, a právě to je funkcí systémů analyzujících chování. Dojde-li k odchylce od standardního chování, něco se děje a my máme možnost reagovat, ochránit svou síť dříve, než dojde k útoku.

 

NBA (Network Behavior Analysis)  je systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, založený na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti. Cílem je odhalení provozních problémů a zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě. Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby. Monitoring síťových komunikací a NBA byly zařazeny mezi nejdůležitější technologie pro ochranu sítí.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z Internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Ve skutečnosti je stále drtivá většina útoků na korporátní sítě provedena zevnitř organizace - z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat kde jsou jaké aktivní porty, přidávají se obyčejné Ethernet rozbočovače pro lokální zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních notebooků, tak soukromých a také různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat kdo se odkud připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

DDoS ochrana

DDoS útoky nejsou nic nového a jejich princip je jednoduchý. Útočník se snaží „zahltit“ službu (aplikaci, servery, infrastrukturu atd.). Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem), komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení

Garantované přenosy dat v datovém centru

Počet datových center a jejich velikosti roste úměrně s množstvím přenesených a uložených dat. Předpokládá se, že v příštím roce více než 6.000.000 uživatelů přenese více než 1TB dat měsíčně. Do nedávna stačil průměrnému uživateli chytrého telefonu tarif ve stovkách MB dat měsíčně, v příštím roce se budeme blížit jednomu GB. Datová centra potřebují nepřetržitý zdroj energie, vyřešení chlazení, zabezpečení a monitoring přístupu, dobrou síťovou infrastrukturu, protipožární opatření, SW pro zálohování a obnovu, vyřešení zálohování zdrojů napájení, metodiku řízení provozu, vhodně zvolený HW a SW. Naší specializací je síťová infrastruktura, zabezpečení a monitoring přístupu.

Detail řešení

SCADA Security

Kritická infrastruktura (KI) a její řídící systémy/SCADA jsou páteří země. Řídící systémy se ale nacházejí i v industriální sféře. Během několika let se rozšířily útoky směřující právě na industriální systémy. Kritická infrastruktura je primárním cílem kybernetických útoků. Správné zabezpečení kritické infrastruktury je obzvláště složité. Je potřeba zabezpečit jak informační, tak provozní technologie (IT/OT) – jakákoli komunikace z/do sítě kritické infrastruktury. Důležité je pokrytí napříč generacemi zařízení, která jsou součástí sítě.

Detail řešení
10
:72:70:120:125:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.