Flow Monitoring

Tok dat mezi jednotlivými zařízeními v síti je jediným přesným obrazem skutečné komunikace. Sběr dat nezávislou sondou není ovlivněn výkonností síťových uzlů, jejichž hlavní funkcí je komunikace, přenášení dat. Potřebujeme-li vědět, co se v naší síti opravdu děje, je nasazení nezávislých sond nezbytností. Sondy zpracovávají data nejlépe z pasivních rozdělovačů, které zajistí potřebnou autentičnost. Sběr dat neovlivňuje funkce sítě, je pro data zcela transparentní.

 

Data jsou sbírána do kolektorů, které nám umožní s daty pracovat a provádět rozsáhlé analýzy. Vidíme, kdo nejvíce využívá síť, kdo se schovává za NATem, jaké protokoly a aplikace jsou nejpoužívanější, jak jsou vytížené VLAN a podobně. Na základě měření můžeme dále sledovat odchylky od standardního chování metodou behaviorální analýzy a tak dokonce detekovat doposud neznámé útoky. Cílem monitorování není jen vidět co se v síti děje, ale proaktivně nastavit síť podle definovaných kritických hodnot, kontrolovat zákaznické SLA, nebo zamezit nepovolené komunikaci.

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z Internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Ve skutečnosti je stále drtivá většina útoků na korporátní sítě provedena zevnitř organizace - z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat kde jsou jaké aktivní porty, přidávají se obyčejné Ethernet rozbočovače pro lokální zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních notebooků, tak soukromých a také různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat kdo se odkud připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

Sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků

Informace o tom, jaká data se přenesla a kdo s kým a kdy komunikoval, jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti organizace, instituce i státu. S vývojem a komplexností síťové infrastruktury v posledních letech, je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti počítačových sítí čím dál tím náročnější. V takovém prostředí přestává tradiční SNMP monitoring potřebám administrátorů stačit. Na řadu proto přichází moderní technologie monitorování síťového provozu prostřednictvím datových toků, která poskytuje detailní přehled o dění v síti. Základem moderní správy IT prostředí by mělo být monitorování počítačových sítí na bázi datových toků. Takové řešení šetří čas, náklady a přináší řadu ostatních benefitů jak pro malé tak i velké firmy a organizace.

Detail řešení
10
:72:71:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.