Infrastr. Monitoring

Klíčovým atributem QoE jsou informace o stavu všech prvků podílejících se na výkonu konkrétní aplikace. Výkyvy v chování, dostupnosti, nebo výkonu jediného prvku soustavy naruší naše vnímaní QoE systému jako celku. Uživatelé přistupují k systému aplikací, jejichž odezvu subjektivně hodnotí, proto výkyv v chování jediné aplikace ovlivní vnímání celého systému. Je celá řada parametrů, které ovlivňují chování jednotlivých prvků. Může se jednat o přetížení, aplikační, nebo hardwarové chyby, cílené útoky, nebo vliv vyšší moci. Podstatné je, že musíme znát nejen současný stav všech prvků systému, ale i historii pro výpočet trendů a předvídaní chybových stavů.

 

Monitoring s SLA pro zvýšení QoE a forenzní analýzu má smysl jen nad robustní a flexibilní architekturou, která zajistí sběr dat i za stižených podmínek a není omezena jen na malou množinu prvků. Všechny elementy monitorujícího systému musí být redundantní a funkce monitoringu distribuované. Moduly testující prvky systému musí rozumět monitorovaným objektům, aby data měla vypovídající hodnotu. To zvláště platí u monitoringu aplikací, kde nestačí sledovat data přenesená na aplikačním portu, ale je nezbytné se chovat jako klient konkrétní aplikace pro měření její odezvy.

 

Více Méně

{ newsToArea }

SEZNAM ŘEŠENÍ / VYBERTE VHODNÉ ŘEŠENÍ

Aktivní bezpečnost sítě

Většina současných sítí je chráněna před útokem z Internetu, který je považován za největší bezpečnostní riziko. Ve skutečnosti je stále drtivá většina útoků na korporátní sítě provedena zevnitř organizace - z lokální sítě. Firemní lokální sítě se rozšiřují a často je těžké zpětně zmapovat kde jsou jaké aktivní porty, přidávají se obyčejné Ethernet rozbočovače pro lokální zvýšení počtu zásuvek. Současně stále více uživatelů používá bezdrátový přístup k síti a to jak z pracovních notebooků, tak soukromých a také různých mobilních zařízení. Je těžké dohledat kdo se odkud připojil, k jaké aplikaci a jaká přenesl data. Neznáme přesný adresní plán, rezervujeme adresy, které se dávno nepoužívají. V případě útoku jsme bezbranní a nedokážeme identifikovat útočníka.

Detail řešení

DDoS ochrana

DDoS útoky nejsou nic nového a jejich princip je jednoduchý. Útočník se snaží „zahltit“ službu (aplikaci, servery, infrastrukturu atd.). Poslední dobou lze však zaznamenat výrazný nárůst těchto útoků. Roste nejen jejich četnost, ale i trvání (ve světě jsou už dokonce uživatelé, kteří jsou pod trvalým útokem), komplexnost (útoky jsou důkladně připravené a kombinují často více než 5 způsobů). Přibývá i různých cílů. Lze říci, že dnes neexistuje firma nebo segment trhu, který by se nemohl stát obětí.

Detail řešení
10
:72:120:
Přejete si zasílat náš NEWSLETTER? ANO, mám zájem

Dokument

PRO VÁS
popup

Uděluji souhlas s tím, aby společnost VUMS DataCom, s.r.o. se sídlem Lužná 591, 16000 Praha 6, IČ: 48585611, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17811, shromažďovala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, moje jméno a emailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje k zařazení do databáze za účelem nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání.